Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

11.08.2014

Paperiteollisuudessa työharjoittelunsa tehnyt Luiz Castelhano tuli Suomeen harjoitteluun SwB-ohjelman kautta. Kuva: Luiz Castelhano

Science without Borders -ohjelmalle jatkoa

Brasilian valtion apurahaohjelma Science without Borders (Ciência sem fronteiras) saa jatkoa vuosille 2015–2018. 2012 käynnistynyt ohjelma on tuonut Suomeen tähän mennessä 133 brasilialaista opiskelijaa ja tutkijaa opiskelemaan ja työskentelemään.

Brasilian tavoitteena on lähettää seuraavan kahden vuoden aikana vähintään 100 000 brasilialaista opiskelijaa ja tutkijaa ulkomaille.

Syksyllä avataan uusi hakukierros, jossa Suomelle on kohdennettu noin 40 apurahaa. Haussa hyväksytyt brasilialaiset opiskelijat aloittavat vaihto-opintonsa syksyllä 2015.

Brasilia panostaa korkeakoulutuksen ja tutkimustoiminnan kansainvälistymiseen ja laatuun

Ohjelman tarkoituksena on liikkuvuuden kautta kasvattaa ulkomaalaisissa huippuyksiköissä työskentelevien ja opiskelevien brasilialaisten lukumäärää sekä edistää brasilialaisten korkeakoulujen kansainvälistymistä ja tukea niiden valmiuksia luoda kumppanuuksia ulkomaalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Pyrkimyksenä on myös rohkaista lahjakkaita ulkomaalaisia opiskelijoita ja tutkijoita yhteistyöhön brasilialaisten yritysten ja sijoittajien kanssa. Ohjelman odotetaankin osaltaan vahvistavan koulutuksen laatua ja osaamista painopistealoillaan, tekniikassa ja luonnontieteissä.

Science without Borders -ohjelman käynnistyminen vuonna 2012 on mullistanut kansainvälisen korkeakoulu- ja tutkimusyhteistyön toimintakenttää Brasiliassa: liikkuvuus on kasvanut merkittävästi ja mukana on paljon uusia toimijoita niin julkiselta kuin yksityiseltä sektorilta.

Ohjelma edistää myös tasa-arvoa korkeakoulutuksen kentällä: tavoitteena on apurahojen turvin kannustaa entistä useampaa ottamaan osaa kansainväliseen liikkuvuuteen ja tarjota vaihtomahdollisuus opiskelijan sosio-ekonomisesta taustasta riippumatta.

100 000 osallistujan raja rikki loppuvuoteen mennessä

Science without Borders on mahdollistanut opiskelija- ja tutkijavaihdon Brasilian kanssa aiempaa suuremmassa mittakaavassa. Ohjelman myötä Suomessa opiskelevien brasilialaisvaihto-opiskelijoiden lukumäärä on kolminkertaistunut vuodesta 2011. Suomeen on myönnetty yhteensä 133 apurahaa: 111 opiskelijalle, 16 tohtoriopiskelijalle ja 6 post-doc-tutkijalle. Myös suomalaiset korkeakoulut ovat osoittaneet ilahduttavasti kiinnostusta ohjelmaa kohtaa: Science without Borders -opiskelijoita on vastaanottanut yhteensä 20 korkeakoulua, 11 yliopistoa ja 9 ammattikorkeakoulua.

Kaikkiaan ohjelmasta on tähän mennessä jaettu noin 83 000 apurahaa yli 40 maahan ympäri maailman. 100 000 osallistujan raja ylittyy vuoden loppuun mennessä.
Suomessa ohjelman opiskelijaliikkuvuuden koordinoinnista vastaa CIMO ja tutkijaliikkuvuudesta Suomen Akatemia.

Lue lisää

Science without Borders -ohjelmasta

(11.8.2014 / VL)