Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

02.12.2014

Suomalaisvetoiselle Erasmus+ Knowledge Alliance -hankkeelle rahoitus

Vuoden 2014 tietoyhteenliittymähankkeiden haun tulokset toivat tullessaan iloisen uutisen Turun ammattikorkeakouluun: komissio on myöntänyt sen koordinoimalle hankkeelle miljoonan euron rahoituksen.

FINCODA-hankkeessa (Framework for Innovation Competencies Development and Assessment) on mukana sekä korkeakouluja että yrityksiä viidestä maasta.

Turun ammattikorkeakoulu menestyi tiukassa kilpailussa hyvin, sillä vain vain vähän yli 4 prosenttia hakijoista sai rahoituksen.

FINCODA kehittää innovaatiopedagogiikkaa

Hanke toteuttaa Turun ammattikorkeakoulun kehittämää innovaatiopedagogiikkaa, joka perustuu kokeilulle, tiedon ja osaamisen jakamiselle sekä erilaisten näkökulmien hyödyntämiselle.

Innovaatiopedagogiikassa yhdistetään hedelmällisellä tavalla opetusta, tutkimus- ja kehitystyötä sekä laaja-alaista yhteistyötä työelämän eri toimijoiden kanssa.

Suuri kiinnostus yllätti komission

Komissio oli varautunut noin 150 hakemukseen vuoden 2014 hakukierroksella. Hakemuksia tuli kuitenkin 230, joista – osin lisärahoituksen turvin – pystyttiin rahoittamaan kaikkiaan 10 hanketta yhteensä 8,4 miljoonalla eurolla. Suomesta toimintoon jätettiin Turun FINCODAn lisäksi 8 muuta hakemusta, jotka eivät kuitenkaan menestyneet haussa. Yli puolessa hakemuksissa kehitettiin yrittäjyystaitoja ja -asennetta, sekä suurimmassa osassa on mukana opetusohjelmien ja -moduulien kehittämistä.

Knowledge alliances -hankkeet (tietoyhteenliittymät) ovat Erasmus+ -ohjelman suuria, innovaatio-osaamista edistäviä verkostohankkeita, joita korkeakoulut ja yritykset toteuttavat yhteistyössä. Hankkeiden tavoitteena on edistää Euroopan innovaatiokykyä ja pitkäkestoista korkeakoulujen ja työelämän välistä yhteistyötä. Painopisteenä on tehokas tiedon ja innovaatioiden siirto, jossa sekä korkeakoulut että yritykset ovat aidosti kehittämässä toistensa innovaatiopotentiaalia.

Lue lisää

Erasmus+ -ohjelman Knowledge Alliance -hankkeista

Lisätietoja FINCODA-hankkeesta

Projektipäällikkö Sami Lyytinen, puh. 044-907 2063, sami.lyytinen(at)turkuamk.fi
Senior Advisor Harri Lappalainen, puh. 040-355 0915, harri.lappalainen(at)turkuamk.fi

(2.12.2014 / OJ)