Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

19.11.2013

Suomen ja Kiinan väliselle koulutusyhteistyölle tukea 300 000 euroa

CIMOn Kiina-ohjelman toisella hakukierroksella jaettiin hanketukea suomalaisten ja kiinalaisten korkeakoulujen välisiin koulutusyhteistyöhankkeisiin. Tukea myönnettiin yhteensä 300 000 euroa, ja sillä rahoitetaan 8 kaksivuotista hanketta.

CIMOn Aasia-toimintojen Kiina-ohjelmasta haki rahoitusta syyskuussa päättyneessä haussa 25 hanketta, joista 15 oli yliopistojen- ja 10 ammattikorkeakoulujen koordinoimia. Hakemuksissa oli hakijakorkeakoulujen lisäksi mukana useita suomalaisia korkeakouluja partnereina, jotka mukaan lukien Kiina-ohjelman hakemuksissa edustettuina oli kaikkiaan 27 suomalaista korkeakoulua. Hanke-esitysten maantieteellinen kattavuus oli kansallisesti varsin hyvä, joskin hakemuksia tuli runsaimmin pääkaupunkiseudulta ja toiseksi eniten Turun alueen korkeakouluista. Suomalaiskorkeakoulut näyttävät haun perusteella keskittävän Kiina-yhteistyötään suurten kaupunkien arvostettuihin yliopistoihin, kuten Fudanin, Nanjingin, Pekingin, Tongjin, Renminin ja Wuhanin yliopistoihin.

Ammattikorkeakoulujen hankehakemuksissa painottuivat tänä vuonna työelämäyhteistyöaloitteet, joissa on mukana korkeakoulujen lisäksi sekä suomalaisia että kiinalaisia yrityksiä. Yliopistojen yhteistyöaloitteita yhdisti painottuminen maisteri- ja tohtoriopintotason hanke-esityksiin. Kautta linjan useissa aloitteissa oltiin kiinnostuneita suunnittelemaan ja rakentamaan yhteisiä opintojaksoja – jossain tapauksissa myös yhteis- tai kaksoistutkintoja kiinalaisten partnerikorkeakoulujen kanssa. Valtaosaan hanke-esityksistä sisältyi myös pienimuotoista opiskelijaliikkuvuutta Suomen ja Kiinan välillä. Hakemuksia tuli useilta eri aloilta ja hankkeiden teemat olivat hyvin moninaisia. Rahoitusta saavien hankkeiden teemat ja/tai alat liittyvät muun muassa sosiaaliseen mediaan, vihreään talouteen, Euroopan ja Kiinan välisiin suhteisiin, design-lähtöiseen innovointiin ja yrittäjyyteen sekä sosiaalityöhön ja hoitotieteisiin.

Kiina-ohjelman tuki on tarkoitettu siemenrahaksi, joka mahdollistaa alkuvaiheen lupaavan tai uudentyyppisen yhteistyön käynnistämisen korkeakoulujen välillä. Rahoituksella voidaan myös syventää korkeakoulujen välistä yhteistyötä kattamaan uusia aloja tai toimintamuotoja. Tukea myönnetään verkostomaiselle yhteistyölle, jossa hankkeisiin osallistuu suomalaisen hakijakorkeakoulun lisäksi aina vähintään yksi kiinalainen korkeakoulu. Hankkeissa mukana voi olla useita korkeakouluja sekä yrityksiä tai muita organisaatioita Suomesta ja Kiinasta. Kiina-ohjelman koulutusyhteistyöhankkeet voivat sijoittua kaikille koulutusaloille ja eri tutkintotasoille.

Rahoitetut hankkeet (pdf)

Lue lisää

CIMOn Aasia-toiminnoista

(19.11.2013 / SL)