Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

06.05.2015

Kuva: Jaana Mutanen

Työllistyminen ja työnantajayhteistyö puhuttivat Barcelonassa

Seminaari Sustainable Employability kokosi edustajia sekä koulutusalan että työelämän organisaatioista keväiseen Barcelonaan. Seminaarissa pohdittiin laajasti koulutuskentän ja työelämän välisiä yhteyksiä sekä sitä, miten koulutus vastaa työelämän muuttuviin tarpeisiin.

Tapahtuman järjestänyt kansainvälisen harjoittelun Leo-Net-verkosto käsittää yli 100 eurooppalaista organisaatiota yhteensä 33 maasta. CIMO on verkoston jäsen. Leo-Net-verkoston jäsenillä on käytettävissään postituslista ajatusten vaihtoon ja yhteistyökumppanien etsintään. Harjoittelupaikkatietokantaan voi tarjota harjoittelupaikkoja ja sieltä myös etsiä harjoittelupaikkoja opiskelijoille. Työllistyminen ja työnantajayhteistyö ovat nousemassa entistä vahvemmin verkostossa keskeisiksi teemoiksi.

Yhteistyössä on voimaa

Seminaarin työpajoissa keskusteltiin muun muassa siitä, miten eri koulutusasteiden välinen yhteistyö voisi toteutua esimerkiksi EU:n Erasmus+ -ohjelmassa (2014–2020). Yhteistyö on luontevaa hankkeissa, mutta entä opiskelijoiden, opettajien tai oppilaitosten muun henkilökunnan ulkomaanjaksoilla? Työnantajille keskeisintä ei ole koulutusaste vaan osaaminen. Esimerkiksi Hollannissa korkeakoulut olisivat halukkaita tiiviimpään yhteistyöhön ammatillisen koulutuksen kanssa, sillä Hollannissa ammatillisen koulutuksen toimijat ovat suuria ja heillä on hyvät yhteydet työelämään.

Myös konsortiot nähtiin keinona edistää oppilaitosten työelämäyhteistyötä. Yhteenliittymissä osaamista jaetaan ja näin myös yksittäisen toimijan työelämätuntemus kasvaa. Yhtä mieltä oltiin siitä, että konsortioiden välisiä yhteyksiä kannattaisi lisätä myös kansainvälisesti.

Mitä taitoja työelämä tarvitsee?

Yhtenä teemana oli opiskelijoiden työmarkkinakelpoisuus, työelämässä tarvittavat taidot sekä se, että taitotarpeet muuttuvat nopeasti – osa taidoista muuttuu jopa tarpeettomiksi ajan myötä. Mitä taitoja opiskelijalla on ja mitä työelämä tarvitsee? Miten varmistua siitä, että työntekijä voi oppia uusia taitoja työn kehittyessä? Työantajien ja korkeakoulujen välille tarvittaisiin enemmän keskustelua siitä, millaisia taitoja nyt ja lähitulevaisuudessa tarvitaan. Jatkuvan palautteen ohella olisi tärkeää saada myös opiskelijat huomaamaan työelämän vaateet.

Sonia Hendy-Isaac Birmingham City -yliopistosta ja Vincent Merk Eindhovenin Teknillisestä korkeakoulusta puhuivat korkeakoulujen vastuusta ja kulttuurien välisestä viestinnästä työllistettävyyden ja työmarkkinakelpoisuuden kontekstissa. Tässä yhteydessä esiteltiin myös CIMOn ja Demos Helsingin Piilotettu osaaminen -selvitystä ja kerrottiin sen pohjalta kehitellyistä Löydä piilotettu osaamisesi -työkaluista, jotka herättivät osallistujissa kiinnostusta.

Sonia Hendy-Isaac korosti, kuinka tärkeää on, että työnhakija tunnistaa oman osaamisensa ja osaa kertoa siitä työtä hakiessaan. Opiskelijoiden taitoja tässä tulisi vahvistaa esimerkiksi harjoitteluraporttien ohjauksen yhteydessä. Keskeistä on reflektiivinen kriittisyys: mitä, miten ja – tärkeimpänä – miksi teet.

Kansainvälinen kokemus edistää työllistymistä

Luca Pirozzi Euroopan unionin korkeakoulututuksen Erasmus+ -yksiköstä kertoi viime vuonna julkaistun Erasmus-vaikuttavuusselvityksen tuloksista työllistymisen näkökulmasta.

Selvityksen mukaan työttömyys oli 23 % alhaisempi Erasmus-vaihtoon osallistuneilla kuin niillä, jotka ulkomaanjaksolla eivät olleet olleet. Lisäksi harjoittelujakson työnantaja oli tarjonnut työpaikkaa enemmän kuin yhdelle kolmesta Erasmus-harjoittelijasta. Kahdelle työnantajasta kolmesta kansainvälinen kokemus oli ollut tärkeä peruste palkkaamiselle. 64 % työnantajista oli sitä mieltä, että kansainvälinen kokemus lisää ammatillista vastuuntuntoa. 92 % työnantajista arvosti ylipäätään monialaista osaamista. Taustalla on nuorten yli 20 %:n työttömyysaste Euroopassa, työttömänä on 5 miljoonaa eurooppalaista nuorta.

Opiskelijoilla suurin motivaatio osallistua Erasmus-harjoitteluun ei kuitenkaan ollut työllistymismahdollisuuksien lisääminen, vaan enemmänkin ulkomaankokemus, kielitaidon lisääminen ja oman osaamisen kehittäminen.

Erasmus Impact Studyn pohjalta on tekeillä jatkoselvitys, jossa vertaillaan maittain ja alueittain opiskelijaliikkuvuutta, osaamisen kehittymistä ja työllistymistä. Selvitys ilmestyy loppuvuodesta.

Lue lisää

Kansainvälisyys kannattaa – tutkitusti! (Erasmus Impact Studyn tuloksista 24.9.2014)

Erasmus+ -ohjelmasta

Muualla verkossa

Seminaarin materiaaleja
Kansainvälisen harjoittelun Trainet-verkoston wikissä

Leo-Net-verkoston kotisivut

(6.5.2015 / Teksti: Jaana Mutanen ja Sari Turunen-Zwinger)