Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

15.12.2015

Viisi suomalais–intialaista korkeakouluyhteistyöhanketta sai rahoitusta

CIMOn Aasia-ohjelmassa avattiin tänä vuonna Kiina-yhteistyön ohella haku koulutusyhteistyölle myös suomalaisten ja intialaisten korkeakoulujen välillä. Jaossa oli 250 000 euroa, josta rahoitetaan nyt yhteensä viisi hanketta. Hankkeet käynnistyvät vuodenvaihteessa.

Taustalla oli Suomen ja Intian välisissä neuvotteluissa esillä ollut yhteistyö Indian Institutes of Technology -verkoston kanssa. Haku oli kuitenkin avoin kaikille aloille ja tutkintotasoille kuten aiemmissa Kiina-yhteistyön hauissakin.

Tuettavien hankkeiden teemat liittyvät mm. uusiutuvaan energiaan, kestävään energiasuunnitteluun ja ilmastonmuutokseen, digitaaliteknologian hyödyntämiseen rakennetuissa ympäristöissä, informatiikan rooliin tuotteiden elinkaaren hallinnassa, koulutustutkimukseen, mediakoulutukseen sekä dokumentaariseen tarinankerrontaan. Yhteistyö tapahtuu verkoistoissa, joihin osallistuu korkeakoulujen ohella myös muita organisaatioita Suomesta tai Intiasta.

Suomalaiskorkeakouluista mukana ovat koordinaattoreina Aalto-yliopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Tampereen ja Turun yliopistot sekä partnereina Jyväskylän yliopisto, Tampereen Teknillinen yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu.

Yhteistyö painottuu yhteisiin opintojaksoihin ja kursseihin sekä opetussuunnitelmayhteistyöhön. Intialaisten partnereiden kanssa kehitetään yhteisten kurssien sisältöjä niin verkko-opintoihin, luentokursseille kuin kesäkouluihin sekä pilotoidaan ja järjestetään työpajoja opiskelijoiden ja korkeakoulujen henkilökunnan kesken. Tohtorikoulutuksen saralla myös vertaillaan käytäntöjä ja haetaan parhaita yhteistyömuotoja tohtorikoulutukseen.

Kaikkiin rahoitettuihin hankkeisiin sisältyy korkeakoulujen henkilökunnan liikkuvuuden ohella myös opiskelijaliikkuvuutta eri tutkintotasoilta, lukuun ottamatta ylempiä ammattikorkeatutkintoja.

Hakemuksia saapui 10, joista 6 yliopistoista ja 4 ammattikorkeakouluista, yhteensä 7 eri korkeakoulusta. Hakemuksissa oli monipuolisesti edustettuina eri aloja, mutta insinööritieteet, tuotantotekniikka sekä matematiikka ja tietojenkäsittelytieteet painottuivat hieman.

Hakemusten perusteella yhteistyö suomalaisten ja intialaisten korkeakoulujen välillä näyttää varsin nuorelta – erityisesti verrattuna Kiina-yhteistyöhön, joka on useilla suomalaisilla korkeakouluilla vahvaa ja vakiintunutta. Kaksivuotisen hankekauden aikana korkeakoulujen odottavat myös yhteistyön kehittymistä ja syvenemistä intialaisten partneriensa kanssa. Monella korkeakoululla on myös tavoitteena saadun rahoituksen tuella lisätä pysyvästi niin opiskelija- kuin henkilökuntaliikkuvuuttakin hankekauden päättymisenkin jälkeen.

Aasia-ohjelmasta rahoitettavat Intia-hankkeet

Aalto-IITB DiDaCTiC Collaboration (Digital Design and Construction Technology in Coursework)
Koordinaattori: Aalto-yliopisto
Partneri: Indian Institute of Technology Bombay
Liikkuvuus: maisteri- ja tohtoriopiskelijat sekä korkeakoulujen henkilökunta

Finland-India Bilateral HEI Cooperation
Koordinaattori: Turun yliopisto
Partneri: Solapur University
Liikkuvuus: maisteriopiskelijat ja korkeakoulujen henkilökunta

FIN-IIT Double Degrees
Koordinaattori: Aalto yliopisto
Partnerit: Jyväskylän yliopisto ja Indian Institute of Technology Madras
Liikkuvuus: jatko-opiskelijat ja korkeakoulujen henkilökunta

MoDo Project India – Mobile Documentary as a Development Tool
Koordinaattori: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Parnerit: Turun ammattikorkeakoulu ja Chitkara University
Liikkuvuus: opiskelijat (alempi amk) ja korkeakoulujen henkilökunta

TICKLE Technical and Socio-cultural Perspectives for Digitalization of Learning
Koordinaattori: Tampereen yliopisto
Partnerit:
Tampereen Teknillinen korkeakoulu
International Institute of Information Technology Bangalore
Indian Institute of Information Technology Bombay
University of Hyderabad
Mudra Institute of Communication and Media
Indian Institute of Information Technology Guwahati
Liikkuvuus: maisteri- ja jatko-opiskelijat sekä korkeakoulujen henkilökunta

Lue lisää

Aasia-ohjelmasta

14 suomalais–kiinalaista korkeakoulutuksen yhteistyöhanketta sai rahoitusta (10.11.2015)

(15.12.2015 / SL)