Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Tiedotusvälineille 5.4.2013/julkaistavissa

Ennätysmäärä EU:n Kulttuuri-ohjelman tukea Suomeen

Suomalaisten vetämille hankkeille myönnettiin tänä vuonna tukea ennätykselliset 2,4 miljoonaa euroa. Suomesta valittiin nyt ensimmäistä kertaa kaksi monivuotista hanketta, joita vetävät Teatteri Viirus ja Suomen suurin kansainvälinen taiteilijaresidenssi HIAP. Molemmille myönnettiin EU-tukea yli miljoona euroa. Lisäksi Suomen Sarjakuvaseura sai tukea lyhyelle hankkeelle, ja suomalaisia kulttuurialan organisaatioita on mukana yhteisjärjestäjänä 10 hankkeessa. EU:n Kulttuuri-ohjelma tukee tänä vuonna kaikkiaan 14 monivuotista (kesto 3-5 vuotta) ja 114 lyhyttä (kesto enintään 2 vuotta) eurooppalaista kulttuurialan yhteistyöhanketta.

Teatteri Viiruksen Meeting the Odyssey tutkii eurooppalaista yhteiskuntaa teatterin kautta. Teatteria tuotetaan Itä- ja Välimerellä kiertävässä laivassa, jonka satamina toimivat teatterit ja festivaalit Pietarista Rodokselle, 10 maassa. HIAPin Frontiersin Retreat -hanke tuo yhteen Euroopan reuna-alueilla sijaitsevia taiteilijaresidenssejä 7 maassa ja käsittelee globaaleja ekologisia haasteita taiteen keinoin. Hankkeeseen osallistuu Suomesta myös Hyrynsalmella sijaitseva Mustarinda. Suomen Sarjakuvaseuran CUNE Comics-in-Residence on eurooppalaisille sarjakuvantekijöille suunnattu residenssiohjelma, johon liittyvä yhteisnäyttely nähdään myös Helsingin 2013 sarjakuvafestivaaleilla.

Tukea urbaanille tanssille, arkkitehtuurille ja lasitaiteelle

Sarjakuvan lisäksi tuetuissa hankkeissa on myös muita ohjelmasta harvemmin tuettuja taiteen ja kulttuurin aloja. Suomalaisista yhteisjärjestäjistä URB-festivaali on mukana urbaanin tanssin tunnettuutta ja sen tekijöiden liikkuvuutta ja työmahdollisuuksia edistävässä Réseau Européen de Danse Urbaine –hankkeessa. Suomen arkkitehtuurimuseo on kartoittamassa arkkitehtuurin ja julkisen tilan suhdetta Europe City -hankkeessa. Suomen lasimuseo puolestaan osallistuu eurooppalaisten lasimuseoiden yhteishankkeeseen European Glass Experience, jossa kootaan museoiden kokoelmiin ja näyttelyihin uutta eurooppalaista lasitaidetta.

Muut suomalaiset hankejärjestäjät ovat Circo Aereo, FILI - Finnish Literature Exchange, Kiasma-teatteri, Työväenmuseo Werstas, Radion kamarikuoron laulajat, Koulutuskeskus Salpaus ja ASDA ry.

EU-tuki kattaa puolet yhteistyöhankkeiden kokonaisbudjeteista. Kaikkiaan EU tukee tänä vuonna kulttuuriyhteistyöhankkeita 43,5 miljoonalla eurolla. Noin 6,1 miljoonaa euroa kohdistuu hankkeille, joissa on mukana suomalaisia kumppaneita.

Lisätietoja

Kulttuurin yhteyspiste, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
vastaava asiantuntija Riikka Leskinen, p. 0295 338 509
ccp@cimo.fi, www.cimo.fi/kulttuuri-ohjelma

Teatteri Viirus, hallinnollinen johtaja Matilda Sundström, p. 0400 419537
HIAP, ohjelmajohtaja Taru Elfving, p. 0500 424063
Suomen Sarjakuvaseura, projektivastaava Maura Manninen, p. 040 0456381

Euroopan unionin kulttuurin puiteohjelma vuosille 2007–2013 on nimeltään KULTTUURI. Ohjelma on tarkoitettu taide- ja kulttuuriperintöalan organisaatioille ja siitä myönnetään tukea eurooppalaisena yhteistyönä toteutettaville kulttuurialan hankkeille vuosittaisten hakukierrosten kautta. Kulttuuri-ohjelman koko seitsenvuotisen ohjelmakauden budjetti on yli 400 miljoonaa euroa.

CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganiaatio. CIMO edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän ja kulttuurin alueilla sekä nuorison keskuudessa. CIMO toteuttaa vaihto-, harjoittelu- ja apurahaohjelmia ja vastaa Euroopan unionin koulutus- ja nuoriso-ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta sekä Kulttuuri- ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelmien tiedottamisesta. Lisäksi CIMO edistää Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa.