Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Mediatiedote 1.8.2013

Grundtvig-työpajat tarjoavat uudenlaisia oppimiskokemuksia eurooppalaisille aikuisille

Nelosen uutisissa ja Helsingin Sanomissa esille nostettuun (Nelosen Uutiset 31.7. klo 18.30 ”EU rahoittaa myös tyhjänpäiväisiä kursseja” sekä HS 1.8.2013 ”Juhliva tietokonekurssi Portugalissa yllätti kävijänsä”) EU-rahoitettua aikuiskoulutuskurssia käsittelevään uutisointiin liittyen CIMO haluaa tuoda esille seuraavat taustatiedot:

Uutisissa esiin tuodussa esimerkissä oli kyse aikuiskoulutuksen Grundtvig-ohjelmasta, joka on osa EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelmaa. CIMO toimii ohjelman kansallisena toimistona Suomessa. Grundtvig-ohjelman tavoitteena on lisätä erilaisia koulutusväyliä kasvavalle aikuisväestölle Euroopassa. Ohjelman avulla tuetaan eurooppalaisten aikuiskoulutusorganisaatioiden yhteistyötä sekä niiden välistä opiskelija- ja henkilökuntavaihtoa. Ohjelmassa on myös pieni osa, joka on avoin kaikille aikuisille Grundtvig -ohjelmaan osallistuvissa maissa. Tällaisesta kurssista uutisjutun esimerkissä on ollut kyse.

Grundtvig-ohjelmaan osallistui viime vuonna CIMOn rahoittamana yhteensä 721 henkeä ja koko Elinikäisen oppimisen ohjelmaan vastaavasti 15 300 henkilöä. Suomessa apurahoja myönnettiin koko Elinikäisen oppimisen ohjelmassa yhteensä noin 19 miljoonaa euroa, josta noin 830 000 euroa Grundtvig-ohjelmalle.

Mitä ovat Grundtvig-workshopit?

Uutisoidussa tapauksessa oli kyse kaikille aikuisille avoimista Grundtvig-workshopeista. Grundtvig-workshopit ovat seminaareja tai työpajoja, joita järjestetään eri puolilla Eurooppaa. Niihin toivotaan erityisesti sellaisten henkilöiden osallistumista, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä tai jotka kuuluvat johonkin heikommassa asemassa olevaan ryhmään (kuten seniorit, maahanmuuttajat ja muut etniset vähemmistöt, työttömät, syrjäytymisvaarassa olevat, vammaiset). Workshopeissa opiskellaan kansainvälisessä ryhmässä, ja ne tarjoavat aikuisille mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin ja kansainvälistyä itseä kiinnostavan aiheen parissa. Workshopit eivät ole ammatillisia täydennyskoulutuskursseja, eikä niitä ole suunnattu tietyille ammattiryhmille.

Grundtvig-workshopit ovat kunkin kohdemaan kansallisen toimiston hyväksymiä ja rahoittamia. Kaikissa osallistujamaissa hyväksytyt workshopit kootaan vuosittain eurooppalaiseen luetteloon, jossa on lyhyt kuvaus kaikista workshopeista. Kuka tahansa yli 18-vuotta täyttänyt, Suomessa tai jossakin muussa Grundtvig-ohjelmaan osallistuvassa maassa asuva voi hakea workshopiin lähettämällä hakemuksen sen järjestäjälle. Workshopin järjestäjä valitsee osallistujat ja kattaa osallistujien matkakulut, majoituksen ja kurssimaksun.

Uutisoidussa tapauksessa kurssin rahoittaja on ollut Portugalin kansallinen toimisto, CIMOa vastaava Agência Nacional PROALV. Suomessa järjestettävät Grundtvig-workshopit hyväksyy ja rahoittaa CIMO. Suomessa järjestettiin viime vuonna CIMOn rahoittamana 3 Grundtvig-workshopia, joissa oli kaikkiaan 55 osallistujaa eri Euroopan maista. Rahaa näihin kolmeen workshopiin käytettiin 86 300 euroa.

Grundtvig-workshopien laadunvalvonta

Grundtvig-ohjelmaan sisältyvien kurssien laadunvalvonta on kunkin kursseja järjestävän maan kansallisen toimiston vastuulla. CIMO valitsee Suomessa järjestettävät Grundtvig-workshopit hakemusten perusteella, joissa on selitetty kurssin sisältö. Laatua valvotaan normaalien raportointikäytäntöjen avulla. Vierailemme myös Suomessa järjestettävissä työpajoissa, jotta voimme valvoa niiden toteutusta ja antaa palautetta järjestäjille. Jokainen osallistuja antaa kurssin jälkeen palautteen workshopin järjestäjälle, joka liittää sen omaan loppuraporttiinsa ja lähettää oman maansa kansalliseen toimistoon. CIMO saa tiedoksi suomalaisten osallistujien täyttämät arviointilomakkeet.

Jutussa esillä olleen workshopin järjestäjä on ollut portugalilainen koulutusorganisaatio INOVAFOR, joka on raportoinut Portugalin kansalliselle toimistolle Agência Nacional PROALVille. Kyseisestä workshopista annetussa palautteessa ei ole PROALVin mukaan tullut esille tavallisuudesta poikkeavaa.

Lisätietoja:

  • Grundtvig-workshopeista CIMOn verkkosivuilla
  • Viestintäpäällikkö Marjo Somari, puh 0295 338 572, s-posti marjo.somari (at) cimo.fi

Elinikäisen oppimisen ohjelma on Euroopan unionin ohjelma. Ohjelmalla on laaja koko koulutuskentän kattava kohderyhmä esiopetuksesta korkeakoulutukseen. Ohjelma jakautuu koulutusasteittain alaohjelmiin. Näitä ovat korkeakoulutuksen Erasmus-ohjelma, ammatillisen koulutuksen Leonardo da Vinci-ohjelma, yleissivistävän koulutuksen Comenius-ohjelma sekä aikuiskoulutuksen Grundtvig-ohjelma. CIMO vastaa ohjelmien hallinnosta Suomessa.

CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio. CIMO edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän ja kulttuurin alueilla sekä nuorison keskuudessa. CIMO toteuttaa vaihto-, harjoittelu- ja apurahaohjelmia ja vastaa Euroopan unionin koulutus- ja nuoriso-ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta sekä Kulttuuri- ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelmien tiedottamisesta. Lisäksi CIMO edistää Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa.