Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Tiedotusvälineille 3.12.2015 | Julkaisuvapaa

Kansainvälistä kokemusta ei tunnisteta suomalaisilla työmarkkinoilla

CIMOn tilastojen mukaan Suomesta lähtee vuosittain yli 10 000 korkeakouluopiskelijaa ja 6000 ammattiin opiskelevaa nuorta ulkomaille vaihtoon tai työharjoitteluun.

“Nämä nuoret ovat valmiita poistumaan omalta mukavuusalueeltaan ja laittamaan kaiken peliin edetäkseen urallaan” Hasan & Partnersin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Ami Hasan sanoo.

Kansainvälistä kokemusta ei kuitenkaan osata arvostaa rekrytointiprosesseissa tarpeeksi. Kansainvälinen osaaminen mielletään yleensä lähinnä kielitaidon, kulttuurien tuntemisen ja yhteistyökyvyn kartuttamiseksi, vaikka se todellisuudessa vahvistaa myös monia muita työelämässä korkealle arvostettuja ominaisuuksia kuten uteliaisuutta, tuottavuutta ja sitkeyttä.

CIMOn aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että suomalaiset työnantajat ajattelevat kansainvälistä kokemusta hyvin kapeakatseisesti, eivätkä osaa yhdistää sitä työelämässä arvostettuihin piirteisiin.

Kansainvälinen kokemus on arvokasta pääomaa, joka työnantajien olisi syytä tunnistaa laajemmin. Olisi tärkeää, että rekrytointitilanteessa kansainvälisen kokemuksen avulla hankittu osaaminen osattaisiin tunnistaa ja tuoda esille.
”Pyrimme aktiivisesti palkkaamaan sekä ulkomaalaisia osaajia että ulkomailta työkokemusta hankkineita suomalaisia. Olisi aika naiivia ajatella, että maailman paras markkinointi- ja mainososaaminen on Suomessa, ainakaan siitä ei toistaiseksi ole mitään evidenssiä” Hasan & Partnersin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Ami Hasan kertoo.

Ami Hasanin haastattelu on luettavissa CIMOn sivuilta 7.12.2015.

Menovinkki: Näitä teemoja käsitellään 7.-8.12.2015 Tampereella pidettävässä työelämälle ja kansainvälisille osaajille suunnatussa Twinkle2015-tapahtumassa, missä esitellään myös CIMOn laatimia työkaluja kansainvälisille osaajille.

Lisätietoja:

CIMO on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla. Edistämme kansainvälistymistä monin eri tavoin. Koordinoimme harjoittelu-, vaihto- ja apurahaohjelmia ja vastaamme EU-ohjelmien toimeenpanosta ja tiedottamisesta Suomessa. Tuemme Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa ja teemme maailmalla tunnetuksi suomalaista koulutusta. Keräämme, tuotamme ja välitämme kansainvälistymistä koskevaa tietoa kansalaisille, eri alojen asiantuntijoille ja päätöksentekijöille. Unelmamme on aidosti avarakatseinen Suomi.