Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Pasi Sahlberg on nimitetty Harvardin yliopistoon vierailevaksi professoriksi

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn johtaja on nimitetty Harvardin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan (Harvard Graduate School of Education) vierailevaksi professoriksi. Sahlberg siirtyy tehtävään tammikuussa 2014 ja nimitys jatkuu kesäkuuhun 2015. Viimeisimmässä tehtävässään Sahlberg on edistänyt suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä ja suvaitsevaisuutta asiantuntija- ja palveluorganisaatio CIMOn johtajana.

Pitkän uransa aikana Sahlberg on keskittynyt kansainväliseen koulutuspolitiikkaan sekä koulutuksen ja opetuksen kehittämiseen eri puolilla maailmaa mm. Maailmanpankin, Euroopan Komission sekä OECD:n asiantuntijana. Ansioistaan tällä saralla hänet on palkittu Suomessa Vuoden koulutusvaikuttajana 2012, ja lisäksi hänelle on Yhdysvalloissa myönnetty Upton Sinclair -palkinto 2011 sekä Grawemeyer-palkinto 2013. Harvardin nimitys merkitsee Sahlbergille paluuta opetustehtäviin, ja uudessa tehtävässään hän tulee kehittämään muun muassa kansainvälistä vertailevaa kurssia tehokkaista koulutusjärjestelmistä.

"Kansainvälisessä työssäni yritän rohkaista päättäjiä oppimaan toisiltaan sen sijaan, että yritettäisiin jäljitellä muiden hyvin toimivia järjestelmiä. Ympäri maailmaa tarvitaan ratkaisuja opetusjärjestelmien uudistamiseen. Yliopistoilla on keskeinen rooli toisenlaisten todellisuuksien visioimisessa. Se on tärkein haasteemme.", Sahlberg kuvailee tulevaa rooliaan.

Lisätietoja:

Johtaja Pasi Sahlberg, CIMO, s-posti pasi.sahlberg@cimo.fi , puh. 040 828 2424

CIMO on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla ministeriön alaisena itsenäisenä virastona. Tehtävämme on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän ja kulttuurin alueilla sekä nuorison keskuudessa. Koordinoimme ja toteutamme harjoittelu-, vaihto- ja apurahaohjelmia ja vastaamme Euroopan unionin koulutus-, kulttuuri- ja nuoriso-ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta ja tiedottamisesta. Edistämme myös Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa sekä teemme suomalaista koulutusta tunnetuksi maailmalla. Lisäksi keräämme, tuotamme ja välitämme kansainvälistymistä koskevaa tietoa eri asiakasryhmien tarpeisiin.