Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Tiedotusvälineille / julkaisuvapaa 26.1.2013 klo 15.30

Pasi Sahlberg palkittiin Vuoden koulutusvaikuttajana

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on palkinnut Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn johtajan Pasi Sahlbergin Vuoden koulutusvaikuttajana 2012. Tunnustuksen perusteluina mainitaan Sahlbergin laaja-alainen koulutusjärjestelmien asiantuntemus sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Sahlberg on kansainvälisesti tunnetuin suomalainen opetusalan asiantuntija, joka tunnetaan myös vankkana suomalaisen koulutuksen puolestapuhujana.

Tunnustuksen jakoi OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen tänään päättyvässä opetus- ja kasvatusalan Educa -tapahtumassa, Helsingin Messukeskuksessa. Vuoden koulutusvaikuttaja -tunnustuksen ovat edellisvuosina saaneet kasvatustieteen emeritusprofessori Kari Uusikylä ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen.

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Johtaja Pasi Sahlberg p. 0295 338 533
Apulaisjohtaja Samu Seitsalo p. 0295 338 575


OAJ palkitsee vuosittain kasvatuksen ja koulutuksen puolestapuhujan. Vuoden koulutusvaikuttajan huomionosoitus- ja palkitsemiskriteerit liittyvät kasvatus- ja koulutustoimintaan. Kriteereinä voivat olla positiivinen näkyvyys, rohkeus nostaa esiin ajankohtaisia asioita, näytöt ja tulokset, pitkäjänteinen ja vahva työ tai jokin erityinen näyttö kuluneen vuoden aikana. OAJ:n hallitus nimeää voittajan, ja Vuoden koulutusvaikuttaja julkistetaan Educa -messujen yhteydessä tammikuussa
.

CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Sen tehtävänä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän ja kulttuurin alueilla sekä nuorison keskuudessa. CIMO on myös mukana edistämässä suomalaisen koulutusjärjestelmän tunnettuutta ja yhteistyöhankkeiden syntymistä. CIMO toteuttaa vaihto-, harjoittelu- ja apurahaohjelmia ja vastaa Euroopan unionin koulutus- ja nuoriso-ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta sekä Kulttuuri- ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelmien tiedottamisesta. Lisäksi CIMO edistää Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa.