Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Medialle 4.5.2015

Samu Seitsalo on nimitetty CIMOn johtajaksi – kansainvälisyys Suomelle tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin

Samu Seitsalo on nimitetty Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyökeskus CIMOn johtajaksi 1.5.2015 alkaen. Seitsalon nimitys on määräaikainen ja kestää kolme vuotta. Seitsalo näkee kansainvälisyyden tämän päivän yhteiskunnassa ajankohtaisempana kuin koskaan aikaisemmin.

”Suomen taloudellinen tilanne on vaikea ja ainoa ulospääsy on kilpailukyvyn parantaminen, joka edellyttää kansainvälistä osaamista ja osaajia. CIMOlla on tärkeä rooli osaamisen lisäämisessä”, arvioi Seitsalo kansallista tilannetta, kansainvälisyyden hyötyä ja CIMOn yhteiskunnallista merkitystä. Kriittisyys kansainvälisyyteen ja etenkin ulkomailta Suomeen tulevia kohtaan on samanaikaisesti kuitenkin kasvanut. ”Näen, että CIMOn tulee osallistua omaan asiantuntemukseensa ja tietoon perustuen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tuoda esille kansainvälistymisen etuja”, linjaa Seitsalo.

Seitsalo on toiminut CIMOssa eri tehtävissä vuodesta 1995 alkaen. Ensimmäinen tehtävä oli projektisihteerin kuuden kuukauden määräaika. Apulaisjohtajana hän toimi vuosina 2009 - 2013, ja CIMOn virkaa tekevänä johtajana 1.1.2014-30.4.2015. Seitsalo on suorittanut ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon vuonna 2008.

”Erityisen ylpeä olen osaavasta ja upeasta henkilökunnasta. Harva johtaja saa johdettavakseen näin asiantuntevaa ja tehtäväänsä sitoutunutta henkilökuntaa. Yhdessä henkilökuntamme ja sidosryhmiemme kanssa saamme aikaan melkein mitä vaan”, iloitsee Seitsalo ottaessaan Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitaselta nimityksen vastaan.

CIMO on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla. Edistämme kansainvälistymistä monin eri tavoin. Koordinoimme harjoittelu-, vaihto- ja apurahaohjelmia ja vastaamme EU-ohjelmien toimeenpanosta ja tiedottamisesta Suomessa. Tuemme Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa ja teemme maailmalla tunnetuksi suomalaista koulutusta. Keräämme, tuotamme ja välitämme kansainvälistymistä koskevaa tietoa kansalaisille, eri alojen asiantuntijoille ja päätöksentekijöille. Unelmamme on aidosti avarakatseinen Suomi.

Lisätietoja: