Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Suomen kielen ja kulttuurin kursseja ulkomaisille opiskelijoille 50 vuotta

Lähes viisi ja puoli sataa ulkomaista opiskelijaa opiskelee tänä kesänä Suomen kieltä ja kulttuuria Suomessa. Joukossa on sekä suomea jo taitavia että kieleen ensi kertaa tutustuvia. Samalla tulee kuluneeksi 50 vuotta ensimmäisestä Suomen kielen ja kulttuurin kesäkurssista. Kaikkiaan noin 180 suomen kielen opiskelijaa ulkomaisista yliopistoista syventää taitojaan aidossa kieliympäristössä. Vasta-alkajat ovat Erasmus-vaihto-opiskelijoita, jotka aloittavat syksyllä opintonsa suomalaisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Lisäksi 16 aloittelevaa kääntäjää osallistuu kääntäjäkurssille. CIMO järjestää kursseja yhdessä korkeakoulujen kanssa eri puolilla Suomea, pohjoisimpana paikkana on Rovaniemi.

Suomalaisiin yliopistoihin saapuu heinä–elokuussa joukko ulkomaisia yliopisto-opiskelijoita Suomen kielen ja kulttuurin kesäkursseille. Ensimmäinen Suomen kielen ja kulttuurin kurssi järjestettiin pohjoismaisille korkeakouluopiskelijoille Tampereella 1963. Kurssit saivat alkunsa Pohjoismaiden neuvoston aloitteesta, joten ensimmäisinä vuosina ne oli tarkoitettu vain pohjoismaalaisille. Vuonna 1967 kurssit avautuivat myös muiden maiden opiskelijoille.

CIMO ja yliopistot – tänä vuonna Jyväskylän, Tampereen (kurssi Kuopiossa), Turun ja Vaasan yliopistot – järjestävät yhdessä viisi eritasoista intensiivistä kurssia. Alimmat kurssit on tarkoitettu jo jonkin verran kieltä osaaville, ylin kurssi opiskelijoille, jotka pystyvät seuraamaan yliopistotasoista suomenkielistä opetusta. Toista kertaa järjestetään suomalaisen nykykirjallisuuden kurssi täydentämään opiskelijoiden oman yliopiston kirjallisuuden opintoja.

Kieliharjoittelun ja kieliopin kertaamisen lisäksi kursseilla perehdytään Suomen kulttuuriin ja kirjallisuuteen sekä syvennetään Suomi-tietoutta. Pääpaino on suullisen kielitaidon kehittämisessä. Kirjallisuuskurssilla paneudutaan suomalaiseen nykykirjallisuuteen, tarkastellaan kirjailijan rooleja ja asemaa sekä vahvistetaan suomen kielen taitoa kaunokirjallisin teksteihin tutustumalla ja niistä kirjoittamalla. Vapaa-ajan kulttuuriohjelma vahvistaa opiskelijoiden sidettä Suomeen ja motivoi toimimaan Suomen kielen ja kulttuurin alalla myös tulevaisuudessa. Suomen kieltä opiskelleet työskentelevät valmistuttuaan mm. opettajina ja kääntäjinä sekä kulttuurin, tutkimuksen, matkailun ja journalismin aloilla.

CIMO ja Suomen kirjallisuuden vientiorganisaatio FILI järjestävät nyt seitsemättä kertaa yhteisen kääntäjäkurssin. Aloitteleville kääntäjille tarkoitettu kurssi sisältää mm. luentoja kääntämisestä, kääntämisharjoituksia ja kirjailijoiden tapaamisia. Kurssi on antanut monelle sysäyksen kääntäjän työhön, suomalaista kirjallisuutta on ilmestynyt kursseille vuosien varrella osallistuneiden käännöksinä mm. japaniksi, englanniksi, ranskaksi, saksaksi, tšekiksi, unkariksi ja puolaksi.

Kieliopinnoista vauhtia Erasmus-vaihtoon

Erasmus-opiskelijoiden intensiivinen kielivalmennus (Erasmus Intensive Language Courses, EILC) on vaihto-opiskelijoille järjestettävä alkeistason kurssi jossakin harvinaisessa eurooppalaisessa kielessä. Tänä vuonna kursseja järjestetään 17. kerran.

336 uutta Erasmus-vaihtoon Suomeen tulevaa opiskelijaa saa suomen kielikylvyn; 16 ruotsin. Kursseja järjestetään yhdeksässä korkeakoulussa Helsingissä, Joensuussa, Oulussa, Porissa, Rovaniemellä, Seinäjoella, Tampereella, Turussa ja Vaasassa.

Kursseille haki kaikkiaan yli 460 opiskelijaa 27 Euroopan maasta. Kiinnostuneimpia suomen kielestä ovat saksalaiset. Muita innokkaita kielenharrastajia ovat tšekkiläiset, espanjalaiset, italialaiset, ranskalaiset, puolalaiset, slovakialaiset, itävaltalaiset, unkarilaiset, turkkilaiset ja kreikkalaiset korkeakouluopiskelijat.

CIMO rahoittaa Erasmus-opiskelijoiden kielivalmennusta Euroopan komission ja opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Kursseja järjestetään nyt viimeisen kerran, sillä komission tuki niille lakkaa uuden EU-ohjelmakauden myötä 2014.

Suomen kieltä ja kulttuuria opiskellaan yliopistoissa ympäri maailmaa

Suomen kieltä voi opiskella noin 100 yliopistossa 30 maassa. Uusimpia tulokkaita on Meksiko, josta pääsi kolme opiskelijaa kursseille. Eniten suomen opetusta tarjoavia korkeakouluja on Venäjällä ja Saksassa, mutta kielen yliopisto-opetuksella on pitkät perinteet myös useissa muissa Euroopan maissa ja Yhdysvalloissa.

CIMO edistää Suomen kielen ja kulttuurin opintoja ulkomaisissa yliopistoissa lähettämällä vierailevia Suomen kielen ja kulttuurin opettajia Suomesta, tukemalla opetusta taloudellisesti, myöntämällä lyhyitä opetusvierailuja, lähettämällä suomalaisia harjoittelijoita, lahjoittamalla yliopistoille opetusmateriaalia ja järjestämällä opettajille opintopäiviä. Suomen opiskelijoita tuetaan kesäkurssien lisäksi tarjoamalla heille Suomea Suomessa -harjoitteluohjelma ja myöntämällä apurahoja opintoihin suomalaisissa yliopistoissa.

Lisätietoja

Suomen kielen kesäkursseista
EILC-kielivalmennuskursseista

Suomen kielen ja kulttuurin kesäkurssit

Projektikoordinaattori Petra Revická, Suomen kieli ja kulttuuri, CIMO
0295 338 530, petra.revicka (at) cimo.fi

29.7.2013 lähtien: Ohjelma-asiantuntija Leena Kärnä, Suomen kieli ja kulttuuri, CIMO
0295 338 507, leena.karna (at) cimo.fi

Turku I, 9.–30.7.2013 (I taso, 26 opiskelijaa)
Turun yliopisto, Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kurssinjohtaja: Rosa Salmela, salmelarosa (at) gmail.com
Kurssisihteeri: Maria Hokkanen, 044 535 3070, mahokk (at) utu.fi

Turku IIA, 9.–30.7.2013 (II-taso, 36 opiskelijaa)
Turun yliopisto, Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kurssinjohtaja: Leena Maria Heikkola, 044 338 5389, lmheik (at) utu.fi
Kurssisihteeri: Maria Hokkanen, 044 535 3070, mahokk (at) utu.fi

Vaasa IIB, 9.–26.7.2013 (II-taso, 36 opiskelijaa)
Vaasan yliopisto, Nykysuomen ja kääntämisen yksikkö
Kurssinjohtaja: Johanna Dahlin, 029 449 8542 tai 050 350 7217, johanna.dahlin (at) uva.fi
Kurssisihteeri: Meeria Vesala, 029 449 8542 tai 040 766 7419, meeria.vesala (at) uva.fi
Tampere III / pidetään Kuopiossa, 9.–30.7.2013 (III-taso, 36 opiskelijaa)
Tampereen yliopisto, Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kurssinjohtaja: Yrjö Lauranto, 050 542 9917, yrjo.lauranto (at) uta.fi
Kurssisihteeri: Outi Palonen, 044 509 0616, outi.palonen (at) uta.fi

Jyväskylä IV, 9.–30.7.2013 (IV-taso, 22 opiskelijaa)
Jyväskylän yliopisto, Kielikeskus
Kurssinjohtajat: Henna Puhakka, 050 322 5655, henna.p.puhakka (at) jyu.fi ja
Tuija Lehtonen, 040 805 3152, tuija.lehtonen (at) jyu.fi
Kurssisihteeri: Laura Kananen, 040 865 4379, laura.e.kananen (at) student.jyu.fi

Suomalaisen nykykirjallisuuden kurssi 12.–28.8.2013 (23 opiskelijaa)
Jyväskylän yliopisto, Kielikeskus
Kurssinjohtaja: Heidi Vaarala, 040 805 3172, heidi.l.h.vaarala (at) jyu.fi
Kurssisihteeri: Auli Kotimäki, 040 547 4265, auli.kotimaki (at) gmail.com

Kääntäjäkurssi 19.–31.8.2013 (16 opiskelijaa)

Tieteiden talo, Helsinki
Projektikoordinaattori Tiina Lehtoranta, 040 7301 894, tiina.lehtoranta (at) finlit.fi

EILC-kurssit

Ohjelma-asiantuntija Riitta Uotila-Kataja, Suomen kieli ja kulttuuri, CIMO
0295 338 525, riitta.uotila-kataja (at) cimo.fi

Korkeakouluharjoittelija Paola Colleoni, Suomen kieli ja kulttuuri, CIMO
040 841 9203, paola.colleoni (at) cimo.fi

Helsinki 5.–29.8.2013 (32 opiskelijaa)
Helsingin yliopisto, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
Kurssikoordinaattori Mikko Ekqvist, 050 416 0370, mikko.ekqvist (at) helsinki.fi

Joensuu 2.‒23.8.2013 (48 opiskelijaa)

Joensuun yliopisto, Kielikeskus
Kurssikoordinaattori Emma Ruotsalainen, 050 442 3124, emma.ruotsalainen (at) uef.fi

Oulu 5.-30.8.2013 (32 opiskelijaa)
Oulun yliopisto, Kielipalvelut
Kurssisihteeri Tanja Tourunen, eilc (at) oulu.fi

Pori 7.–28.8.2013 (16 opiskelijaa)

Satakunnan ammattikorkeakoulu oy
Kurssikoordinaattori Mira Metsälä, 044 701 131 mira.metsala (at) ucpori.fi

Rovaniemi 1.–28.8.2012 (48 opiskelijaa)
Lapin yliopisto
Kurssikoordinaattori Essi Hakala, +35840 4844231 ehakala (at) ulapland.fi

Seinäjoki 5.–23.8.2013 (16 opiskelijaa)
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kurssikoordinaattori Heli Simon, 040 830 4129, heli.simon (at) seamk.fi

Tampere 29.7.–16.8.2013 (32 opisk.)
Tampereen yliopisto
Kurssikoordinaattori, Tiina Rautiainen, 050 3180417, eilc (at) uta.fi

Tampere 29.7.‒18.8.2013 (32 opisk.)
Tampereen ammattikorkeakoulu
Kurssikoordinaattori Mirja Onduso, 050 329 5224, mirja.onduso (at) tamk.fi

Turku 2.–23.8.2013 (32 opisk.)
Turun yliopisto, suomen kieli
Kurssikoordinaattori Maria Hokkanen, 044 5353 070, mahokk (at) utu.fi

Vaasa 5.–23.8.2013 (48 opisk.)
Vaasan yliopisto
Kurssikoordinaattori Johanna Dahlin, 029 449 8542, johanna.dahlin (at) uva.fi

Åbo 1.–23.8.2013 (16 opisk.)
Åbo Akademi
Kurssikoordinaattori Fanny Lassus, 02 215 4891, international (at) abo.fi