Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Kuva: Johanna Kokkonen
Kuva: Johanna Kokkonen

Tiedotusvälineille
7.7.2015 Julkaisuvapaa

Suomen kieltä, kulttuuria ja historiaa opiskelee tänä kesänä yli 200 ulkomaista opiskelijaa

Vähän yli 200 opiskelijaa eri maiden yliopistoista tulee tänä kesänä Suomeen opiskelemaan Suomen kieltä, kulttuuria ja historiaa. Intensiivikurssit, joiden opetuskieli on suomi, järjestää Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO yhteistyössä suomalaisten yliopistojen kanssa heinä–elokuun aikana.

Mukana on niin ensimmäisen vuoden kuin maisteriopintojen loppuvaiheenkin opiskelijoita. Eniten kurssilaisia tulee Venäjältä, Saksasta, Puolasta, Virosta, Unkarista ja Tšekistä. Kursseja on neljällä eri tasolla. Järjestäjinä toimivat tänä vuonna Oulun, Tampereen, Turun ja Vaasan yliopistot.

Pääpaino on suullisen kielitaidon kehittämisessä. Lisäksi kursseilla kerrataan kielioppia, luetaan, kirjoitetaan ja kuunnellaan. Tavoitteena on aktivoida jo opittua kielitaitoa ja kehittää sitä aidossa kieliympäristössä. Kaikilla kursseilla tutustutaan lisäksi Suomen kulttuuriin ja kirjallisuuteen.

Tänä vuonna pidetään ensimmäistä kertaa myös Suomen historian kurssi, järjestäjänä on Turun yliopisto. Kurssilla tutustutaan Suomen historian päälinjoihin ja erityisesti lähihistoriaan. Opetuskielenä on suomi. Kurssi sisältää luentojen ja pienryhmäopetuksen lisäksi paljon opintokäyntejä.

Intensiivisen opiskelun lisäksi kaikilla kursseilla järjestetään monipuolista vapaa-ajan ohjelmaa: kulttuurivierailuja, luontoretkiä, saunailtoja ym. Näin kurssilaiset voivat myös elämyksellisesti tutustua suomalaiseen elämänmuotoon. Kurssi on kaikille unohtumaton kokemus.

Suomen kieltä ja kulttuuria opiskellaan yliopistoissa ympäri maailmaa

Suomen kieltä voi opiskella noin 90 yliopistossa 30 maassa. Eniten suomen opetusta tarjoavia korkeakouluja on Venäjällä ja Saksassa, mutta suomen kielen yliopisto-opetuksella on pitkät perinteet myös useissa muissa Euroopan maissa ja Pohjois-Amerikassa. Aasiassa opetusta on Kiinassa ja Japanissa.

Suomen kieltä opiskelleet työskentelevät valmistuttuaan mm. opettajina ja kääntäjinä sekä kulttuurin, tutkimuksen, journalismin ja matkailun aloilla.

CIMO edistää Suomen kielen ja kulttuurin opintoja ulkomaisissa yliopistoissa lähettämällä vierailevia Suomen kielen ja kulttuurin opettajia Suomesta, tukemalla opetusta taloudellisesti, myöntämällä lyhyitä opetusvierailuja, lähettämällä suomalaisia harjoittelijoita, lahjoittamalla yliopistoille opetusmateriaalia ja järjestämällä opettajille opintopäiviä. Suomen opiskelijoita tuetaan kesäkurssien lisäksi tarjoamalla heille Suomea Suomessa -harjoitteluohjelma ja myöntämällä apurahoja opintoihin suomalaisissa yliopistoissa.

Lisätietoja kurssien järjestämisestä

Cimo.fi | Suomen kielen kesäkurssit

Ohjelma-asiantuntija Leena Kärnä, Suomen kieli ja kulttuuri, CIMO (lomalla 22.6.–24.7.)
0295 338 507, leena.karna (at) cimo.fi

Lisätietoa vuoden 2015 kursseista

Cimo.fi | Suomen kielen kesäkurssit 2015

Turku, kurssi I, 14.7.–4.8.2015 (I taso, 36 opiskelijaa)
Turun yliopisto, Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kurssinjohtaja: Rosa Salmela, salmelarosa (at) gmail.com
Kurssisihteeri: Maria Hokkanen, 044 5353 070, mahokk (at) utu.fi

Turku, kurssi IIA, 14.7.–4.8.2015 (II-taso, 36 opiskelijaa)
Turun yliopisto, Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kurssinjohtaja: Kristiina Kortelainen, kekort (at) utu.fi
Kurssisihteeri: Maria Hokkanen, 044 5353 070, mahokk (at) utu.fi

Vaasa, kurssi IIB, 7.–28.7.2015 (II-taso, 48 opiskelijaa)
Vaasan yliopisto, Nykysuomen ja kääntämisen yksikkö
Kurssinjohtaja: Johanna Dahlin, 029 449 8542, johanna.dahlin (at) uva.fi
Kurssisihteeri: Anniina Heikkala, 029 449 8507, anniina.heikkala (at) uva.fi

Oulu, kurssi III, 7.–28.7.2015 (III-taso, 36 opiskelijaa)
Oulun yliopisto, Suomen kielen oppiaine
Kurssinjohtaja: Jaana Isohätälä, 050 461 8138, cimo (at) oulu.fi
Kurssisihteeri: Tanja Tourunen, cimo (at) oulu.fi

Tampere, kurssi IV, 7.–28.7.2015 (IV-taso, 24 opiskelijaa)
Tampereen yliopisto, Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kurssinjohtajat: Hanna Samola, 041 456 8454, hanna.samola (at) uta.fi ja
Tiina Nahkola, 040 867 9317, tiina.nahkola (at) uta.fi
Kurssisihteeri: Tiina Rautiainen, tiina.rautiainen (at )uta.fi

Turku, Suomen historian kurssi, 14.–31.7.2015 (24 opiskelijaa)
Turun yliopisto, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Kurssinjohtaja: Timo Myllyntaus, 0400 798 409, timmyl (at) utu.fi
Kurssisihteeri: Suvianna Seppälä, 040 845 4643, suvsep (at) utu.fi

CIMO on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla. Edistämme kansainvälistymistä monin eri tavoin. Koordinoimme harjoittelu-, vaihto- ja apurahaohjelmia ja vastaamme EU-ohjelmien toimeenpanosta ja tiedottamisesta Suomessa. Tuemme Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa ja teemme maailmalla tunnetuksi suomalaista koulutusta. Keräämme, tuotamme ja välitämme kansainvälistymistä koskevaa tietoa kansalaisille, eri alojen asiantuntijoille ja päätöksentekijöille. Unelmamme on aidosti avarakatseinen Suomi.