Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Tutkimus: Suomalaiselta työelämältä jää hyödyntämättä paljon kansainvälistä osaamista

Demos Helsinki selvitti yhdessä Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn kanssa, miten työelämässä arvostetaan kansainvälisiä osaajia. Piilotettu osaaminen -raportista selviää, että suomalaisessa työelämässä on valtavasti hyödyntämätöntä potentiaalia. “Tutkimuksestamme selviää, että 90 prosenttia suomalaisista työnantajista pitää kansainvälisyyttä hyvänä asiana. Samaan aikaan näyttää siltä, että iso osa kansainvälisestä osaamisesta jää hyödyntämättä. Tätä lähdimme selvittämään”, kertoo Juha Leppänen Demos Helsinki -ajatushautomossa.

“Jopa kolmasosa suomalaisista opiskelijoista on asunut pidempiä aikoja ulkomailla. Lisäksi moni nuori kerryttää vapaa-ajallaan kansainvälistä osaamista erilaisilla globaaleilla areenoilla. Kyky rakentaa verkostoja ja kiinnostus uusia asioita kohtaan ovat esimerkkejä kansainvälisestä osaamisesta, jota on tulossa merkittävästi suomalaiseen työelämään”, Leppänen jatkaa.

Työmarkkinoilla on paljon kansainvälistä osaamista

Työnantajien mukaan kansainvälinen osaaminen on perinteisten kulttuuriymmärryksen, kielitaidon ja kommunikaatiotaidon lisäksi suvaitsevaisuutta, yhteistyötaitoja, sopeutumis- ja verkostoitumiskykyä sekä kiinnostusta uusia asioita kohtaan.

Piilotettu osaaminen -raportista ilmenee, että suomalaiset työnantajat myös arvostavat työntekijöissä juuri näitä ominaisuuksia, mutta eivät rekrytointitilanteissa osaa liittää niitä työnhakijan kansainväliseen osaamiseen.

"Työmarkkinoilla on paljon sellaista osaamista, jota yritykset kaipaavat. Tähän saakka työnantajat eivät ole tienneet, miten tämä osaaminen tunnistetaan. Nyt sille on nimi. Se on kansainvälistä osaamista", Leppänen sanoo.

"Talven aikana Suomessa on puhuttu paljon kilpailukyvystä. Nyt onkin tärkeää, että osattaisiin ottaa työelämään tarjolla oleva kansainvälinen osaaminen irti. Tällä hetkellä iso osa osaamisesta menee hukkaan", CIMOn johtaja Pasi Sahlberg sanoo.

Piilossa olevassa osaamisessa on mahdollisuus globaalien ongelmien ratkaisuun: “Hukkaresursseihin ei ole enää Suomessa varaa. Ongelmat ovat luonteeltaan globaaleja ja siksi tarve kansainvälisille osaajille on ilmeinen”, sanoo Demos Helsingin tutkija Maria Ritola, yksi tutkimuksen tekijöistä.

“Kilpailukyvyn kannalta on keskeistä hyödyntää niitä pelimerkkejä, joita yrityksillä ja kansakunnilla on jo hallussa.

Kansainvälistä osaamista on Suomessa todella paljon ja sitä hyödyntävät yritykset menestyvät paremmin myös tulevaisuudessa. Nyt on etsittävä keinot, joilla tämä osaaminen otetaan käyttöön.”

Tutkimuksen taustalla olevaan kyselyyn vastasi yhteensä 2 053 työnantajaa ja opiskelijaa.

Voit ladata Piilotettu osaaminen -raportin Demos Helsingin sivuilta http://tinyurl.com/piilotettuosaaminen ja CIMON verkkopalvelusta http://www.cimo.fi/palvelut/julkaisut/selvitykset/piilotettu_osaaminen

Emme tunnista nykyajan kansainvälisiä osaajia – mutta juuri heitä jokainen työnantaja tarvitsee muuttuvassa maailmassa.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

Juha Leppänen, Demos Helsinki

040 7006585

juha.leppanen@demoshelsinki.fi

Katriina Lammi-Rajapuro, CIMO

050 3016928

katriina.lammi-rajapuro@cimo.fi

CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio. CIMO edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän ja kulttuurin alueilla sekä nuorison keskuudessa. CIMOn kautta rahoitettuihin hankkeisiin osallistuu vuosittain yli 25 000 henkilöä, ja apurahoja ja avustuksia jaetaan yli 35 miljoonaa euroa. Lisätietoja osoitteessa www.cimo.fi.

Demos Helsinki on Suomen johtava ajatushautomo. Sen perusti joukko yhteiskunnan tulevaisuudesta kiinnostuneita kansalaisia. Toiminnan keskiössä on korkealuokkainen tutkimus, jonka tuloksena syntyy kokeiluja, raportteja, toimintamalleja ja verkostoja. Demos Helsinki haluaa olla mukana luomassa uutta, yhteiskunnan ongelmiin tarttuvaa tutkimusta. Demos Helsingin aiempaan työhön ja projekteihin voit tutustua osoitteessa www.demos.fi.

JJ/18.4.2013