Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Julkaistavissa to 16.1.2014

Uusi Luova Eurooppa yhdistää EU:n Kulttuuri- ja Media-ohjelmat

Vuoden alusta käynnistynyt EU:n Luova Eurooppa -ohjelma avaa suomalaisille kulttuuri- ja audiovisuaalisen alan organisaatioille portteja eurooppalaiseen yhteistyöhön. Ohjelma yhdistää aiemmat Kulttuuri- ja Media-ohjelmat, joissa suomalaiset ovat olleet hyvin mukana. Uuden ohjelman seitsenvuotiselle kaudelle on luvassa 1,46 miljardin euron kokonaisbudjetti. Kasvua edellisten ohjelmien tasoon on 9 %:a, mikä on huomionarvoista säästöjen ja leikkausten EU:ssa.

Luova Eurooppa (2014–2020) perustuu kokemuksille EU:n kulttuuri- ja mediaohjelmista, joilla on tuettu luovien alojen eurooppalaista yhteistyötä yli 20 vuoden ajan. Sen Kulttuurin alaohjelmasta rahoitetaan mm. esittävien taiteiden, kuvataiteen, musiikin ja kulttuuriperinnön alalla toteutettavia hankkeita sekä kirjallisuuden kääntämistä. Median alaohjelma tukee mm. elokuva- ja audiovisuaalialan hankekehittelyä, levitystä ja koulutusta.

Ohjelman budjetti jakautuu siten, että Median alaohjelma saa rahoituksesta 56 % ja Kulttuuri 31 %. Loput 13 % käytetään monialaisiin toimintoihin.

Edellinen ohjelmakausi toi hyvin tukea Suomeen

Edellisellä ohjelmakaudella (2007–2013) suomalaisia oli mukana yli 120 Kulttuuri-ohjelman hankkeessa, jotka saivat tukea yhteensä noin 45 miljoonaa euroa.

Media-ohjelmasta myönnettiin Suomeen yli 10 miljoonaa euroa suorina tukina mm. kehittelyyn, levitykseen ja festivaaleille. Lisäksi suomalaisia oli mukana muualta koordinoiduissa hankkeissa ja lähes 300 av-alan ammattilaista kouluttautui kansainvälisillä kursseilla Euroopassa.

Luova Eurooppa tähtää alan toimintaedellytysten parantamiseen

Luova Eurooppa -ohjelma painottaa entistä vahvemmin kulttuurialan ja luovien alojen toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn parantamista. Tavoitteena on myös avata alan toimijoille uusia kansainvälisiä toimintamahdollisuuksia ja markkinoita sekä tuoda uusia yleisöjä eurooppalaisille kulttuurituotteille.

Euroopan komission päämääränä on, että ohjelman tukea pääsisi hyödyntämään 250 000–300 000 taiteilijaa ja kulttuurialan ammattilaista sekä 2000–2500 elokuvateatteria ja 800–1000 elokuvaa. Lisäksi tähdätään 4500–5500 kirjan kääntämiseen. Keskeisenä tavoitteena on saada teoksille yleisöä ja lukijoita kotimaan lisäksi muualla Euroopassa ja kasvattaa eurooppalaisen elokuvan osuutta elokuvateattereiden ohjelmistossa.

Euroopan komissio uskoo Luova Eurooppa -ohjelman tuovan luoville aloille myös uusia työpaikkoja. Komission mukaan kulttuuri- ja muut luovat toimialat tuottavat tällä hetkellä 4,5 % EU:n bruttokansantuotteesta ja työllistävät yli 8 miljoonaa henkeä.

Ohjelman hakukierrokset ovat käynnissä

Luova Eurooppa -ohjelman ensimmäiset hakukierrokset ovat käynnistyneet: Kulttuurin alaohjelmassa on avoinna 4 ja Median alaohjelmassa 13 hakukierrosta eri kohderyhmille. Tukea voivat hakea kulttuurin, luovien alojen ja av-alan organisaatiot sekä av-alan ammattilaiset.

Ohjelma sisältää myös uuden monialaisen toimintalinjan. Siitä tuetaan poliittista yhteistyötä, monialaisia myöhemmin määriteltäviä toimenpiteitä ja uutta takuurahoitusinstrumenttia, jonka on määrä olla toiminnassa vuonna 2016.

Monialaisesta ohjelmalohkosta rahoitetaan myös Luova Eurooppa -yhteyspisteitä, jotka tiedottavat ohjelman sisällöstä ja hakemisesta sekä opastavat hakijoita. Suomessa Luova Eurooppa -yhteyspisteellä on kaksi toimipistettä. Kulttuurin alaohjelman tiedotusta ja neuvontaa hoitaa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. Median alaohjelman vastaavista palveluista vastaa Suomen elokuvasäätiö.

Kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki avaa ohjelman Suomessa

Luova Eurooppa -ohjelma lanseerataan suomalaiselle kulttuuri- ja av-alalle torstaina 16.1.2014 klo 15 tilaisuudessa, jonka avaa kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki. Tilaisuuden muut puhujat ovat Toimeenpanovirasto EACEA:n yksikön päällikkö Sari Vartiainen Brysselistä ja Luova Eurooppa -yhteyspisteen Riikka Koivula ja Kerstin Degerman.

Euroopan unionin Luova Eurooppa -ohjelma (2014–2020) tukee audiovisuaalisen alan, kulttuurialan ja luovien alojen eurooppalaista toimintaa ja yhteistyötä. Ohjelman tiedotusta ja neuvontaa hoitavat Luova Eurooppa -yhteyspisteet, joita on jokaisessa ohjelmamaassa.

Suomessa Luova Eurooppa -yhteyspisteenä toimivat yhteistyössä Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO (Kulttuurin alaohjelman neuvontapalvelut) ja Suomen elokuvasäätiö (Median alaohjelman neuvontapalvelut).

Lisätietoja CIMOsta

Lisätietoja Suomen elokuvasäätiöstä

Lisätiedot

Luova Eurooppa / Kulttuuri:

Luova Eurooppa / Media:

Toiminnanjohtaja Kerstin Degerman, Suomen elokuvasäätiö

p. 09 6220 3013, kerstin.degerman(a)ses.fi

www.mediadesk.fi

Muualla verkossa

Euroopan komission verkkosivut: Creative Europe

Lue lisää edellisen ohjelmakauden tuloksista

Kulttuuri-ohjelma

Yhteistyötä, uusia näkökulmia ja näkyvyyttä. Suomi EU:n Kulttuuri-ohjelmassa 2007–2013.

Faktaa Express 4/2013: Kokemuksia EU:n Kulttuuri-ohjelmasta

Media-ohjelma

Suomalaisten saamat Media-tuet 2013

Koko MEDIA 2007 -ohjelman tuotot Suomeen