Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Yli 11 000 peruskoulujen ja lukioiden oppilasta osallistui kansainväliseen liikkuvuuteen lukuvuoden 2012–2013 aikana

Koulujen kansainvälinen toiminta on monipuolista ja laajaa, käy ilmi CIMOn yhdessä Opetushallituksen, Kuntaliiton ja Suomen Rehtorit -yhdistyksen kanssa tekemästä selvityksestä. Peruskouluista ja lukioista tehtiin lukuvuoden 2012–2013 aikana 1540 matkaa, joissa ulkomaille lähti 11 114 oppilasta ja 3398 opettajaa tai muun henkilökunnan edustajaa. Kansainvälistä toimintaa on myös kotimaassa, sillä koulut järjestävät runsaasti erilaisia tapahtumia ja kansainvälisiin aiheisiin liittyviä oppitunteja.

Kansainvälistä toimintaa kartoittavaan valtakunnalliseen kyselyyn vastasi 46 % kouluista, joten kaikki kansainvälinen toiminta ei näy tuloksissa. Koska kysely toteutettiin ensimmäistä kertaa, voidaan vastausprosenttia kuitenkin pitää hyvänä ja aineiston pohjalta tehtäviä johtopäätöksiä luotettavina.

PISA-menestys houkuttelee Suomeen

Suomesta ulkomaille tehdyillä matkoilla oli mukana keskimäärin 9,4 henkilöä. Lähes kaikki matkat ovat kestoltaan alle 15 päivää. Usein matkat liittyvät kansainväliseen yhteistyöhankkeeseen, ja matkan aikana eri maiden oppilaat työstävät yhteistä projektiaan. Pitkissä oppilasliikkuvuushankkeissa koulut lähettävät yhden oppilaan tai pieniä ryhmiä vaihtoon toiseen kouluun Euroopassa. Vaihdon aikana oppilaat tutustuvat kohdemaan arkielämään ja kieleen käymällä koulua ja asumalla perheissä. Opettajat lähtevät yleensä täydennyskoulutukseen, job shadowingiin tai yhteistyöhankkeisiin liittyville työmatkoille.

Lukuvuoden 2012–2013 aikana suomalaisissa kouluissa vieraili 4 667 ulkomaista oppilasta sekä 4 053 opettajaa ja muun henkilökunnan edustajaa. Suomeen tuli siten enemmän koulujen henkilökuntaa ulkomailta kuin täältä lähti. Yhtenä syynä lienee PISA-tulosten aikaansaama kiinnostus suomalaisiin kouluihin.

Lukioista lähdetään ulkomaille aktiivisimmin

Oppilaitostyypeittäin tarkasteltuna eniten oppilaita sekä lähettävät että vastaanottavat lukiot. Ero on erityisen selvä, jos lukumääriä suhteutetaan kokonaisoppilasmääriin. Raportoitujen liikkujien määrä vastaa 0,7 % peruskoulujen ja 6,8 % lukioiden kokonaisoppilasmäärästä. Peruskoulujen ja lukioiden tulosten ero on luonnollinen; varttuneemmat oppilaat osallistuvat enemmän liikkuvuuteen. Tytöt osallistuvat poikia aktiivisemmin oppilasliikkuvuuteen molemmilla koulutusasteilla.

Oppilasliikkuvuus keskittyy vahvasti Eurooppaan

Kouluissa tehtiin kyselyn mukaan yhteistyötä oppilasliikkuvuudessa 59 maan kanssa. Saksa on selvästi yleisin yhteistyömaa. Muita suosittuja yhteistyökumppaneita ovat Ruotsi, Ranska ja Venäjä. Ruotsiin lähtee paljon suomalaisia oppilaita, mutta Ruotsista tulee Suomeen huomattavasti vähemmän oppilaita.

Myös opettajien ja muun henkilökunnan liikkuvuudessa Saksa nousee kärkimaaksi. Suomi kiinnostaa erityisesti aasialaisia opettajia ja muuta henkilökuntaa, sillä Korean tasavallasta ja Japanista vieraili suomalaisissa kouluissa yhteensä lähes 500 opettajaa ja muuta koulun henkilökuntaa.

Etelä-Karjalan koulut ovat aktiivisia kansainvälistyjiä

Uudeltamaalta lähtee eniten oppilaita ulkomaille ja sinne myös tulee eniten ulkomaisia oppilaita, kun tarkastellaan absoluuttisia määriä. Tilanne kuitenkin muuttuu suhteutettaessa lukumäärät maakuntien oppilasmääriin. Tällöin Etelä-Karjala erottuu alueena, jonka kouluista lähtee erityisen paljon oppilaita ulkomaille. Maakunnan kouluissa ylivoimaisesti suosituin matkakohde on Venäjä. Suhteessa oppilasmääriin Etelä-Karjalan koulut myös vastaanottavat ulkomaisia oppilaita aktiivisemmin kuin muut maakunnat. Muita aktiivisia maakuntia ovat Pohjois-Karjala ja Keski-Pohjanmaa.

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

  • Vastaava asiantuntija Siru Korkala, puh. 0295 338 610
  • Faktaa Express 5/2013: Koulujen kansainvälinen toiminta on monimuotoista ja laajaa