Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

17.12.2015

Chasing the Rainbow – Sateenkaarinuoret kohtaavat Rovaniemellä

Chasing the Rainbow on kolmen maan koulutushanke, joka huipentuu helmikuussa 2016 Arctic Priden yhteydessä Rovaniemellä. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asemaa ja näkyvyyttä sekä ihmisoikeuksien toteutumista pohtivassa kokonaisuudessa on saatu jo hyviä identiteettiä vahvistavia kokemuksia Riiassa ja Irlannin Breyssä. Rovaniemellä ovet avataan myös muille eurooppalaisille nuorille.

Chasing the Rainbow on Suomen, Latvian ja Irlannin nuorten yhteinen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöhanke. Sen perusideana on tutustuttaa osallistuvia nuoria eri maiden Hlbtiq-yhteisöihin ja niiden toimintaan. Kolmen maan käytännöt ja vähemmistöjen yhteiskunnallinen näkyvyys ja asema ovat hyvin erilaisia. Hankkeen toivotaan lisäävän nuorten tietoisuutta käsitellyistä aiheista ja edistävän aktiivista toimimista ihmisoikeus- ja vähemmistökysymyksissä.

Riiassa marssittin Euro Pride -kulkueessa

Riian koulutusjakson kiintopiste oli Euro Pride 2015 (kesäkuu 2015). Opintovierailun erityisenä aiheena olivat ihmisoikeudet. Nuoria kannustettiin aktiiviseen ihmisoikeustyöhön.

Latviassa ei ole julkista keskustelua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä. Etukäteen ajateltiinkin, että työpajatoiminnan järjestäminen paikallisella nuorisotalolla olisi erityisen haastavaa. Keskustelu oli kuitenkin avointa ja monipuolista.

Valokuvanäyttely antaa vähemmistöille kasvot

Irlannin Breyssä jatkettiin Riiassa aloitettua valokuvanäyttelykonseptia The Humans of Rainbow Exhibition. Koulutuksen osanottajat kuvasivat ja antoivat omat kasvonsa kertomaan vähemmistöön kuuluvan maailmasta.

Koulutusjakson teemoina olivat arjen aktivismiin perehtyminen ja syventävä perehtyminen ihmisoikeuskysymyksiin.

Rovaniemi on avoinna kaikille Euroopan nuorille!

Rovaniemen Arctic Priden aikana järjestettävä 3. koulutusjakso päättää kokonaisuuden. Aiempien jaksojen osallistujaryhmiä laajennetaan: verkossa on käynnissä avoin haku kaikille eurooppalaisille nuorille (hakemukset jätetään 27.12.2015).

Rovaniemellä kootaan ja jalostetaan Riian ja Breyn aikana hankittua tietotaitoa. Samalla osanottajilla on vapaat kädet suunnitella mm. työpajoja Arctic Priden ajalle.

Chasing the Rainbow – Activism and Equality for LGBT Young People järjestetään 24.2.–1.3.2016 Rovaniemellä. Koulutus rahoitetaan EU:n Erasmus+ Youth in Action -ohjelman kautta.

Lisätietoja

[AT 17.12.2015]