Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

13.10.2015

Pohjanmaa on pullollaan kansainvälistä osaamista!

Euroopasta ja naapurialueilta keräännytään 20.10.-25.10.2015 Pohjanmaalle tutustumaan kuinka pienillä paikkakunnilla tehdään laadukasta kansainvälistä nuorisotyötä. Opintovierailulle osallistuu maaseudulla nuorten parissa töitä tekeviä henkilöitä Suomen lisäksi Puolasta, Portugalista, Tanskasta, Unkarista, Venäjältä, Ukrainasta, Georgiasta, Azerbaidzanista, Armeniasta ja Moldovasta.

International Rural Regions - Youth Work on the Countryside in Western Finland -opintovierailu suuntautuu Pohjanmaalla alueelle, joka on Suomen aktiivisimpia kansainvälisessä nuorisotyössä. Neljän päivän aikana on tarkoitus jakaa hyviä suomalaisia käytäntöjä sekä luoda uusia kansainvälisiä kontakteja.

”Vierailulla pyritään perehtymään, kuinka kansainvälisiä nuorten hankkeita voidaan toteuttaa myös maaseudulla. Samalla osallistujat voivat saada kumppaneita kansainvälisiin hankkeisiin”, kuvaa ohjelma-asiantuntija Paavo Pyykkönen vierailun tavotteita.

Vierailun tukikohtana toimii nuorisokeskus Villa Elba Kokkolassa, josta käsin tehdään tutustumiskäyntejä lähiympäristön kohteisiin. Uusikaarlepy on esimerkki kuinka määrätietoisella toiminnalla voi pienkin paikkakunta kansainvälistyä. Osallistujat vierailevat 21.10. klo 14.30 -15.30 Uusikaarlepyyn ratsastuskerholla ja klo 15.30 -18 nuorisotalolla. Kaustinen ja Vetelinen ovat uusia toimijoita, jotka esittelevät kuinka heidän kansainvälinen toimintansa on alkanut. 22.10. klo 11:30-13:00 kohteena on Veteli-Kaustinen 4H, jossa opitaan kuinka pienilläkin resursseilla voidaan toiminta käynnistää, jos vain on motivaatiota. ”Kansainvälisyys on kaikkien oikeus. On myös hyvä, että pienillä paikkakunnilla on toimintaa, jossa nuoret kohtaavat erilaisuutta”, iloitsee Pyykkönen.

Opintovierailun kehyksenä toimii Euroopan Unionin Erasmus+ Youth in Action -ohjelma. Tällä opintovierailulla painopisteenä ovat ryhmämuotoiset nuorisovaihdot sekä Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu EVS. Puola ja Portugali tulevat järjestämään vierailut vastaavanlaisilla alueillaan lähitulevaisuudessa.

Lisätietoa:

[13.10.2015 / IN]