Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

29.06.2016


Kuva: Jérémie Barral

Vammaiset nuoret haastavat päättäjiä dialogiin

Erasmus+ Youth in Action -ohjelman vuoden 2016 toisella hakukierroksella jaettiin 41 nuorisohankkeelle tukea hieman yli miljoona euroa. Ajankohtaisina teemoina esille nousivat tasaveroiset osallistumismahdollisuudet, nuorten aktivoiminen ja vihapuheen vastustaminen. Yhdessä kierroksen kärkihankkeista espoolaiset vammaiset nuoret haastavat päättäjiä dialogiin.

Espoolaisen Rinnekoti-säätiön hanke tuo nuoret ja erilaiset päättäjät yhteen luoden areenan vuoropuhelulle. Hanke tukee sekä nuorten osallisuutta että kasvattaa päättäjien tietoisuutta vammaisten nuorten asemasta yhteiskunnassa samoin kuin heidän käsitystään nuorten ajatus- ja arvomaailmasta.

”Erasmus+ Youth in Action on hieno mahdollisuus myös muita heikommassa asemassa oleville nuorille tuoda oma ääni, ajatukset ja toiveet esille”, kertoo CIMOn nuoriso- ja kulttuuriyksikön päällikkö Irmeli Karhio. ”Tällainen nuorten ideoima dialogihanke on juuri sitä, mistä ohjelmassa on kyse: kuka tahansa hyvän idean saava voi toteuttaa oman näköisensä hankkeen, olivat sitten lähtökohdat kuinka haastavat tahansa”.

Nuoret irti digimaailmasta ja sosiaalisesta mediasta

Tukea myönnettiin myös Haminan Teinisirkus ry:lle sirkuspedagokiikkaa hyödyntävää kansainvälistä koulutusta varten. Sirkustaide on yhdistelmä liikuntaa, ilmaisutaitoa, esiintymistä ja erilaisten välineiden hallintaa. Koulutus antaa erilaisia tapoja toimia nuorten parissa, joiden huomio ja mielenkiinto on nykyisin monesti älypuhelinten tarjoamissa virtuaalimaailmoissa.

”Tässä koulutuksessa hyödynnetään hauskoja ja erilaisia toiminnallisia tapoja repäistä nuoret irti omista digitaalikuplistaan”, iloitsee ohjelma-asiantuntija Hilma Ruokolainen CIMOn nuoriso- ja kulttuuriyksiköstä. ”Sirkustaitojen opettaminen nuorten parissa toimiville opettaa myös hyödyntämään helppoja lähestymistapoja nuorten osallistamiseksi ja innostamiseksi aktiivisiksi toimijoiksi”.

Tukea myönnettiin 41 kansainväliselle hankkeelle

Huhtikuussa päättyneellä hakukierroksella vastaanotettiin 77 hakemusta, joista 41:lle myönnettiin tukea.

Edellä mainittujen hankkeiden lisäksi joukossa on nuorisovaihtoja, tukea Eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun (EVS) kautta vapaaehtoisten lähettämiseen ja vastaanottamiseen eri puolilla Suomea, tukea nuorisoalan toimijoiden ammatilliseen kouluttautumiseen ja verkostoitumiseen sekä nuorten ja päättäjien väliseen dialogiin. Erasmus+ Youth in Action -ohjelmalla on jaettavana Suomessa tänä vuonna kaikkiaan 3 miljoonaa euroa.

Vuoden 2016 viimeinen hakuaika päättyy 4.10. CIMO järjestää hakijoiden tueksi hakuklinikoita, joissa käydään läpi paitsi hakuprosessia, myös hakemusten täyttämistä sekä avataan hakemusten arviointiperusteita. Syksyn hakuklinikka järjestetään tiistaina 6.9. ja vielä erillinen viime hetken kyselytunti tiistaina 27.9. Erityisesti ensi kertaa hanketta suunnittelevien kannattaa rohkeasti hyödyntää hakuklinikalta saatavaa apua.

Lisätietoja

[29.6.2016 / HY & IN]