Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

23.04.2015

Ammatillisen peruskoulutuksen osallistujamäärät Pohjoismaissa ja EU:ssa 2011-2012

Ammatillinen koulutus on Suomessa vetovoimaisempaa kuin muissa Pohjoismaissa

Ammatillisen koulutuksen suosio on Suomessa kasvanut parinkymmenen viimeisen vuoden kuluessa: peruskoulusta ammatilliselle toiselle asteelle siirtyvien osuus on noussut 32 %:sta 42 %:iin. Lukuvuonna 2011–2012 toisen asteen koulutuksessa olevista nuorista 70 % opiskeli ammatillisessa peruskoulutuksessa, kun muualla EU:ssa vastaava keskiarvo on 50 %. Suomen tilanne on poikkeuksellinen, sillä yleisesti ottaen eurooppalainen ammatillinen koulutus kamppailee arvostusongelmien kanssa.

Suomalainen ammatillinen koulutus on ollut pohjoismaisessa vertailussa Nord-VET -hankkeessa (Future of Vocational Education and Training – Learning from the Nordic Countries), jossa ovat mukana myös Norja, Ruotsi ja Tanska. Hankkeen koordinaattori on Roskilden yliopisto Tanskasta ja suomalainen partneri Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos. Rahoittajana toimii NordForsk.

Ammatillisen koulutuksen asemaa ja arvostusta on meillä kehitetty pitkäjänteisellä opetussuunnitelmien ja koulutusrakenteiden kehittämistyöllä. Keskeistä on ollut mm. yleissivistävän aineksen lisääminen koulutukseen siten, että valmistuneet ovat saaneet korkeakoulukelpoisuuden.

Kansainvälisyys on vahvistanut ammatillista koulutusta

Muita suomalaista ammattikoulutusta vahvistavia tekijöitä ovat hankkeen tulosten mukaan olleet työssäoppimisen tuominen näkyväksi osaksi opintoja sekä ammattiosaamisen näytöt. Kansainväliset World Skills - ja kansalliset Taitaja-kisat ovat puolestaan tuoneet esille ammattiosaamisen tasoa sekä lisänneet ammatillisen koulutuksen kansainvälistymistä. Tästä kertoo myös se, että nykyään myös ammattiin opiskelevat osallistuvat kansainvälisiin vaihtoihin EU-ohjelmien kautta.

Ammatillisen koulutuksen suosion kasvu on osittain myös 1990-luvulla perustettujen ammattikorkeakoulujen ansiota: ne tarjoavat systemaattisen jatkokoulutusväylän toisen asteen opiskelijoille. Muissa Pohjoismaissa jatko-opintomahdollisuudet eivät ole yhtä kattavia.

Valmistuvien ammattiopiskelijoiden haasteena ovat työllistyminen sekä kilpailu työmarkkinoilla korkeakoulutettujen kanssa. Samalla kuitenkin avoimet opintopolut ja joustavat koulutusmahdollisuudet sallivat jatko- ja uudelleenkouluttautumisen, jos ura ei ensimmäisellä tutkinnolla urkene.

(23.4.2015 / TL)