Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

20.11.2013

Ammatillisen koulutuksen kansainväliSYYSpäivillä ennätysmäärä osallistujia

CIMOn, Opetushallituksen ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän (JAO) järjestämille ammatillisen koulutuksen kansainväliSYYSpäiville osallistui 210 ammatillisen koulutuksen parissa työskentelevää henkilöä. Osallistujamäärä oli suurin nyt 13. kertaa järjestettyjen päivien historiassa. Lisäksi verkkolähetystä seurasi yhteensä 360 henkilöä.

Jyväskylässä 5.–6.11.2013 pidettyjen päivien teemoina olivat ammatillisen koulutuksen koulutusvienti, kansainvälinen osaaminen aluekehittämisen välineenä, kansainvälinen yhteistyö lukiokoulutuksen kanssa ja ohjaus kansainvälisessä toiminnassa.

JAO:n johtaja Vesa Saarikoski totesi avauspuheenvuorossaan, että kansainvälisyys on tätä päivää, mutta se tuo myös haasteita ammatilliselle koulutukselle. Opetusneuvos Tarja Riihimäki opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja yksikön päällikkö, opetusneuvos Sirkka-Liisa Kärki Opetushallituksesta korostivat kansainvälisyyden tärkeyttä.

CIMOn toimialajohtaja Mikko Nupponen kertoi omassa avauspuheenvuorossaan ensi vuoden alusta käynnistyvästä Erasmus+ -ohjelmasta. Nupposen mukaan uuden ohjelmakauden budjettiin on tulossa noin 40 % lisäys. Uusi ohjelma tuo esimerkiksi joustavuutta opettajaliikkuvuuden kestoihin ja mahdollistaa sektorirajat ylittävät hankkeet.

Ammatillisen koulutuksen osaamisen markkinat ovat kehittyvissä maissa

”Suomalaiselle ammatillisen koulutuksen osaamiselle on maailmalla tarvetta ja kysyntä on tällä hetkellä laajaa, etenkin Lähi-idässä, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa”, projektipäällikkö Kirsi Koivunen JAO:sta totesi. Organisaatioiden täytyy kuitenkin tuntea oma osaamisensa, jotta koulutusta voidaan viedä eteenpäin.

Ammatillisen koulutuksen koulutusviestinnästä puhui myös hankejohtaja Päivi Puutio Tampereen aikuiskoulutuskeskuksesta. Puutio kertoi, kuinka Tampereen aikuiskoulutuskeskus on edistänyt kansainvälistä koulutuskauppaa. Hänen mukaansa tässä työssä tarvitaan strategisia linjauksia, yhteistä tahtotilaa, tavoitteellista verkostoitumista ja erinomaisia myyntitaitoja. Kommenttipuheenvuorossaan projektipäällikkö Eeva Nuutinen kertoi Future Learning Finlandin kuulumisia ja koulutusviennin vaatimuksista.

Päivien toisen teeman käsittelyn aloitti koulutuksen kehittämispäällikkö Anu Tokila Keski-Suomen liitosta. Tokila totesi, että kansainvälistyminen ja kansainvälinen osaaminen on alueiden elinehto. Kuitenkin esimerkiksi Keski-Suomen alueella asuvista tällä hetkellä vain 2 % on ulkomaalaislähtöisiä ja heistä suurin osa asuu Jyväskylässä.

Teemasta esittivät puheenvuorot myös Piia Kolho Papiina Oy:stä ja Tiina Hoffman Firstbeat Technologies Oy:stä. Nämä yritykset ovat ulkomailla tunnetumpia kuin kotimaassa. Kolho korosti omassa esityksessään, että yksi kansainvälisen liiketoiminnan edellytys on usko omaan tekemiseen. Hänen yritystään ei olisi edes olemassa ilman kansainvälistä toimintaa.

Kansainvälisyyskoulumalli antaa monikulttuurisuusvalmiuksia

Ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteistyötä kansainvälistymisessä kehitetään tällä hetkellä monin tavoin. Projektipäällikkö Rea Tuominen JAO:sta esitteli Kansainvälisyyskoulumallia, joka antaa kaikille kuntayhtymän opiskelijoille monikulttuurisuus- ja kansainvälisyysvalmiuksia sekä mahdollistaa kansainvälisen osaamisen syventämisen.

Kansainvälisten asioiden päällikkö Kirsi Lounela Koulutuskeskus SEDUsta kertoi, kuinka Seinäjoen alueella on kehitetty toisen asteen kansainvälistä yhteistyötä jo 2000-luvun alusta lähtien. Viime vuosina yhteistyötä ovat edistäneet alueen vaihto-opiskelijat ja Opinlakeuden alueverkostot.

Kehitysyhteistyö, vapaaehtoistyö ja maailmankansalaisuus ovat sisältöä kurssitarjonnassa, jota on kehitetty Omniassa. Aiheesta kertoi kansainvälisten asioiden koordinaattori Maarit Saarenkylä.

Kommenttipuheenvuoron esitti opetusneuvos Paula Mattila Opetushallituksesta. Mattila totesi, että tutkintojen perusteissa ja opetussuunnitelman perusteissa olisi tuettava kansainvälistymistä. Mattila myös pohti, olisiko pian aika ammatillisen koulutuksen ja yleissivistävän koulutuksen yhteisille kansainvälisyyspäiville.

Ohjausta ja suomalalaisia ihmeitä

Päiville oli saapunut varainhankinnan koordinaattori Ryan Glass City-as-Schoolista New Yorkista. Glass kertoi, että Yhdysvaltojen hallituksen rahoittamassa koulussa on noin 400 työssäoppimispaikkaa esimerkiksi sairaaloissa, taidegallerioissa ja kirjastoissa. Koulupudokkaiden määrä on huomattavasti pienempi City-as-Schoolissa kuin muissa valtionkouluissa.

Päivien viimeisestä teemasta puhuivat opettajankoulutuspäällikkö Jukka Lerkkanen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja opinto-ohjaaja Seija Ala-Ruona JAO:sta. Näissä puheenvuorossa käsiteltiin sitä, miten henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat vaikuttavat koko oppilaitoksen ohjaushenkilöstöön, miten kansainvälisyys näkyy sisältöinä ohjaajakoulutuksessa ja ohjaajan arjessa. Mika Launikari kertoi, mitä CIMO tarjoaa opinto-ohjaajille. Launikarin puheenvuoro käsitteli sitä, millaisia haasteita kansainvälistyvät koulutus- ja työmarkkinat ohjaukselle asettavat.

KansainväliSYYSpäivät päättyivät hätkähdyttävään ja ratkiriemukkaaseen esitykseen. Finnish Miracle -kirjan tehnyt André Noël Chaker kertoi suomalaisten stereotypioista niin hauskalla tavalla, että edellispäivän juhlaillallinen suli viimeistään tässä vaiheessa. Chaker valoi uskoa suomalaisten kansainvälisiin oppimisihmeisiin ja kertoi, että esimerkiksi saunasta ja rationaalisuudestamme huolimatta me suomalaiset olemme normaaleja.

Opetushallituksen rahoittamat syyspäivät järjestetään vuosittain yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa. Syyspäivät kokoavat yhteen kansainvälisten asioiden koordinaattoreita, oppilaitosten johtoa, opettajia ja muita asiantuntijoita keskustelemaan ammattikoulutuksen kansainvälistymiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Lisätiedot

KansainväliSYYSpäivien materiaalit (JAO:n sivuilla)

(JJ/20.11.2013)