Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

22.11.2012

KansainväliSYYSpäivien iltatilaisuus pidettiin Viron merimuseossa, jossa musiikista vastasi Siim Aimla Trio. Kuva: Pentti Heikkilä, Lappia.

Ammattikoulutuksen kansainväliSYYSpäivillä puitiin tasavertaisuutta, yksilöllisiä valintoja ja kotikansainvälistymistä

Opetushallituksen, CIMOn, Ammattiopisto Luovin ja ammatillisten erityisoppilaitosten yhteistyöverkoston järjestämillä ammattikoulutuksen kansainväliSYYSpäivillä keskityttiin tänä vuonna teemaan ”Kansainväliset opintopolut – yksilölliset valinnat”. Vuosittaiset syyspäivät pidettiin ensimmäistä kertaa Suomen rajojen ulkopuolella eli Tallinnassa ja niihin osallistui 160 ammattikoulutuksen asiantuntijaa eri puolilta Suomea.

Päivien aikana pureuduttiin ammattikoulutuksen kansainvälisen kentän ajankohtaisiin aiheisiin ja pohdittiin muun muassa sitä, miten tasavertaiset mahdollisuudet, yksilölliset opintopolut ja kotikansainvälisyys näkyvät oppilaitosten arjessa ja mitä haasteita ECVET eli eurooppalainen opintosuoritusten siirtojärjestelmä tuo liikkuvuuteen ja opettajan työhön.

Toimialajohtaja Maarit Tawast Bovallius-ammattiopistosta kertoi puheenvuorossaan, miten erityisopetuksessa pyritään vastaamaan ajan haasteisiin. Lisäksi kuultiin erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ja heidän tukihenkilöidensä kokemuksia ulkomailla suoritetuista opinnoista.

Tawast on ollut aktiivisesti mukana ammatillisten erityisoppilaitosten yhteistyöverkostossa, joka on edistänyt ammatillisen erityisopetuksen kansainvälistymistä ja liikkuvuutta jo kymmenen vuoden ajan. Asiantuntemusta, resursseja ja vastuuta on jaettu tasaisesti kaikkien verkoston jäsenten kesken. Verkoston kantavana ajatuksena onkin ollut ”Yhdessä olemme enemmän”.

Seminaarin kaukaisin vieras, newyorkilaisen City-as-schoolin rehtori Alan Y. Cheng kertoi, miten oppilaitoksessa panostetaan työssäoppimisen suunnitteluun tiiviissä yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Näin madalletaan syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kynnystä osallistua opintoihin ja hankkia ammatillinen pätevyys oppimisvaikeuksista huolimatta.

Kotikansainvälisyysteeman alustaja opetusneuvos Paula Mattila Opetushallituksesta johdatti kuulijat keskusteluun kansainvälisyydestä asenteina, uskalluksena ja ymmärryksenä. Kotikansainvälisyys toteutuu oppilaitoksissa jo nyt monin eri tavoin, kuten esimerkiksi kansainvälisten opiskelijoiden tutor-toimintana, ulkomailta tulevina apulaisopettajina ja Second Life -virtuaalimaailman käyttämisenä oppimisen tukena.

Haasteena on edelleen, miten kotikansainvälisyys saataisiin luontevaksi osaksi oppilaitosten arkipäivää. KansainväliSYYSpäivät tarjosivat tilaisuuden myös näihin aiheisiin liittyvien kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoon osallistujien kesken.

Järjestyksessä 12. kansainvälisyyspäivät pidettiin 6.–7.11.2012. Opetushallituksen rahoittamat syyspäivät järjestetään vuosittain yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa. Syyspäivien tavoitteena on koota kansainvälisten asioiden koordinaattoreita, oppilaitosten johtoa, opettajia ja muita asiantuntijoita keskustelemaan ammattikoulutuksen kansainvälistymiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Ammattikoulutuksen kansainväliSYYspäivien materiaali on jaossa Opetushallituksen verkkopalvelussa.

(TH / 22.11.2012)