Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

23.04.2014

CIMOsta aikuiskoulutuksen EPALE-foorumin tukiorganisaatio

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimittänyt CIMOn suomalaiseksi tukipalveluorganisaatioksi EPALE-foorumille, joka on eurooppalaisille aikuiskoulutuksen ammattilaisille tarkoitettu sähköinen tiedonvaihto- ja yhteistyöalusta. Tulevana syksynä käynnistyvä foorumi on osa EU:n Erasmus+ -ohjelmaa, jonka kansallisena toimistona CIMO toimii.

Foorumin perustaminen on Euroopan komissiolta merkittävä panostus aikuiskoulutuksen kehittämistyöhön. EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) keskittää eurooppalaista aikuiskoulutusta koskevan tiedonvaihdon yhteen paikkaan. Sen tavoitteena on parantaa aikuiskoulutuksen laatua tiivistämällä alan kansainvälistä yhteistyötä. Päämääränä on myös kasvattaa aikuiskoulutukseen osallistuvien määrää tehostamalla tiedonvälitystä koulutusmahdollisuuksista.

Foorumi on tarkoitettu alan eurooppalaisille toimijoille, kuten aikuiskouluttajille, aikuisoppilaitosten rehtoreille ja johtajille, virkamiehille sekä erilaisille sidosryhmille.

EPALE-foorumille kootaan uutisia eri maiden aikuiskoulutuksesta sekä tietoa alan tapahtumista, kursseista ja konferensseista. Tarjolla on myös verkostoitumismahdollisuuksia sekä yhteisiä työskentelyalustoja kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtamista varten. Foorumi yhdistää yksittäiset ruohonjuuritason kokemukset sekä kansallisen ja eurooppalaisen aikuiskoulutuspolitiikan.

Euroopan tason tukipalvelusta vastaa Ecorys-organisaatio, joka toimii Erasmus+ -ohjelman aikuiskoulutukselle suunnattujen toimintojen kansallisena toimistona Britanniassa. Sen vastuulla on alustan tekninen ja sisällöllinen kehittäminen sekä myöhemmin foorumin johtaminen. Kansalliset tukipalvelut mm. tiedottavat foorumista omassa maassaan ja kannustavat kohderyhmiä osallistumaan aktiivisesti toimintaan.

Vastaava asiantuntija Eija Laine CIMOsta on tyytyväinen siihen, että kansallinen tukipalvelu saatiin Suomessa saman katon alle Erasmus+ -ohjelman kanssa. ”EPALEn ja ohjelmahallinnon yhteistyöstä syntyy varmasti monia synergiaetuja. On myös hienoa, että aikuiskoulutusta koskeva tieto voidaan nyt keskittää yhteen paikkaan. Suomalaisellekin aikuiskoulutukselle avautuu uusia ja entistä tehokkaampia mahdollisuuksia välittää tietoa muualle Eurooppaan.”

(22.4.2014 / EL & TL)