Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

22.06.2016

Eduskunta hyväksyi lain uudesta Opetushallituksesta

CIMOn ja nykyisen Opetushallituksen yhdistyminen etenee: eduskunta hyväksyi tiistaina 21. kesäkuuta asiaa koskevan lain. Uuden viraston nimi on Opetushallitus ja se aloittaa toimintansa vuoden 2017 alusta.

Uusi virasto jatkaa CIMOn ja nykyisen Opetushallituksen tehtäviä. Se vastaa asiantuntijavirastona opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla koulutukseen, varhaiskasvatukseen ja elinikäiseen oppimiseen sekä kansainvälistymiseen liittyvistä tehtävistä. Yhdistyminen tarjoaa luontevan tilaisuuden myös kehittää toimintoja ja palveluja laajan asiakaskunnan tarpeiden mukaisesti.

– Kuten sivistysvaliokunta korosti lausunnossaan, kansainvälistyminen on merkittävä osa uuden viraston toimintaa. CIMOn asiakkaat saavat samat palvelut kuin aiemminkin, mutta yhdistymisen myötä kansainvälisyys voidaan liittää yhä vahvemmin osaksi kansallista osaamisen kehittämistä. Synergiaedut tuovat meille nykyistä paremmat mahdollisuudet myös uusiin avauksiin koulutuksen kansainvälistymisessä ja koulutusviennin tukemisessa, toteaa CIMOn johtaja Samu Seitsalo.

Vanhojen virastojen vahvuudet pohjana uudelle Opetushallitukselle

Yhdistymistä on valmisteltu CIMOn ja Opetushallituksen yhteistyönä. Lähtökohtana on ollut se, että molempien virastojen vahvuudet saadaan valjastettua uuden viraston käyttöön.

– Uudella Opetushallituksella on käytössään valtava määrä asiantuntemusta sekä koulutuksen kehittämisestä että kansainvälisyydestä. Uusi virasto voikin palvella koulutuksen ja osaamisen kehittämistä entistä kattavammin. Tästä hyötyvät niin opetusalan ammattilaiset kuin oppilaat ja opiskelijat, Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälä painottaa.

Pääjohtaja valitaan syksyllä

Uuden viraston toimintaa johtaa pääjohtaja, jonka virka perustetaan 1.10.2016 lähtien. Virka tulee aluksi opetus- ja kulttuuriministeriöön, josta se siirtyy uuteen virastoon tulevan vuoden alusta.

CIMOn ja nykyisen Opetushallituksen henkilöstö siirtyy uuden viraston palvelukseen. Virastojen johdon yhteistyön lisäksi henkilöstö osallistuu uuden viraston valmisteluun. Toiminnan kannalta oleellisia tukipalveluita on suunniteltu Opetushallituksen ja CIMOn yhteisissä asiantuntijaryhmissä vuoden alusta alkaen. Eri kohderyhmien parissa tehtävän työn yhtymäkohtiin ja kehittämismahdollisuuksiin on paneuduttu teematyöpajoissa, jotka jatkuvat myös syksyllä.