Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

18.04.2013

Kansainvälistymisessä ratkaisevaa on elämys

Elämyksen kokeminen vaikka ulkomaanmatkalla voi johtaa valaistumiseen eli oman maailmankuvan muuttumiseen ja sitä kautta kansainvälisyyden merkityksen ymmärtämiseen myös oppilaitoksissa. Näin totesi vararehtori Lauri Tuomi Haaga-Helia –ammattikorkeakoulusta puheenvuorossaan Aikuiskoulutuksen kansainvälisyysseminaarissa Helsingissä 16.-17.4.2013. Seminaarin järjestivät yhteistyössä CIMO ja Aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto NVL.

Kansainvälistyminen mahdollistaa sekä opiskelijoiden että oppilaitoksen henkilöstön ja opettajien muutoksen. ”Tarvitaan omakohtainen kokemus; oivallus siitä, että kansainvälistyminen kannattaa”, Tuomi sanoi. Kansainvälisyyttä varten ei välttämättä tarvitse edes matkustaa minnekään. ”Kansainvälisyys on jo meissä kaikissa, sillä elämme kansainvälisessä maailmassa. On vain mietittävä, miten se tulee mukaan oppimistilanteisiin”, Tuomi totesi.

Maahanmuuttajien työllistyminen ja aikuiskoulutuksen kasvava merkitys puhuttivat

Seminaari avauspaneelissa pohdittiin kansainvälistymisen ajankohtaisia ongelmakohtia: miten aikuiskoulutuksella voitaisiin auttaa maahanmuuttajien ja maahanmuuttajataustaisten aikuisten sijoittumista suomalaiseen työelämään. Todettiin, että aikuiskoulutuskenttä tukee merkittävästi maahanmuuttajien kotoutumista, ja vapaa sivistystyö on ottanut tässä vahvan roolin. Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman työ- ja elinkeinoministeriöstä painotti kielitaidon merkitystä: ”Suomen kielen opetus olisi tärkeää – maahanmuuttajille tulisi saada paremmin työelämän tarpeita vastaavaa suomen kielen opetusta.” Maahanmuuttajien sijoittumista työelämään tulisi hänen mukaansa tukea kaikin tavoin.

Koulutuksen merkitys Euroopan komissiossa on kasvanut

Euroopan komission koulutusasioista vastaava virkamies Pirkko Pyörälä toi keskusteluun Euroopan tason näkökulman: ”Aikuiskoulutukselle on tulevaisuudessa yhä enemmän tarvetta väestön ikärakenteen ja Euroopan haastavan taloudellisen tilanteen takia.” Lisäksi jatkuvasti uudistuva teknologia asettaa kaikille kansalaisille jatkuvan oppimisen haasteita jo arkielämän tasolla. ”Eurooppalainen aikuiskoulutusohjelma (European Agenda for Adult Learning) perustuu Eurooppa 2020 -strategiaan. Parin viime vuoden aikana koulutuksen rooli on kasvanut komissiossa – se näkyy tässä strategiassa. Koulutus nähdään yhtenä keinona selviytyä talouskriisistä.”

Johtaja Kirsi Kangaspunta opetus- ja kulttuuriministeriöstä totesi, että kansainvälistymisessä ollaan siirtymässä uuteen vaiheeseen: ”Kansainvälinen toiminta on jo oppilaitosten arkea. Nyt kansainvälistyminen tulisi kytkeä oppilaitoksen strategiaan." Myös maahanmuuttajien saaminen mukaan sekä sitä kautta kuvioihin mukaan tuleva monikulttuurisuus on aikuiskoulutukselle haaste.

Kotiinviemisiksi uusia ideoita omaan toimintaan

Seminaariin osallistui aikuisoppilaitosten johtoa, opettajia ja suunnitelijoita sekä aikuiskoulutuksen parissa työskenteleviä virkamiehiä. Osallistujat kiittelivät sitä, että seminaari oli suunnattu koko aikuiskoulutuskentälle, mikä mahdollisti verkostoitumisen erityyppisten toimijoiden kanssa.

Toisen päivän työskentely temaattisissa ryhmissä lukuisien hanke-esimerkkien elävöittämänä koettiin myös antoisana. Seminaarin osallistujista 57 prosenttia piti päivien tärkeimpänä antina uusia ideoita omaan kansainväliseen toimintaan. Tältä osin seminaari saavutti hyvin tavoitteensa, sillä ensimmäisen päivän avauskyselyssä juuri tätä seminaarilta toivottiin.

Toisen semianaripäivän avasi Työväen Akatemian teatteritoiminnan opiskelijoiden riemastuttava Euro-Napakymppi -esitys.

(18.4.2013/AK)