Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

03.04.2013

Kuva: Suomen Kuvapalvelu

Kelan opintotukitilastot: tutkinnon suorittaminen ulkomailla kiinnostaa yhä useampaa

Ulkomaisissa oppilaitoksissa tutkintoaan suorittavien suomalaisten määrä kasvaa edelleen, kertovat Kelan opintotukitilastot. Lukuvuonna 2011–2012 ulkomailla opiskeli 5848 suomalaista, mikä on lähes 400 enemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Selkeintä kasvua näkyy Britanniaan ja Viroon suunnanneiden korkeakouluopiskelijoiden määrissä: Britannian korkeakouluissa opiskeli lähes 200 ja Viron korkeakouluissa yli 100 suomalaista enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Valtaosa eli 93 % ulkomailla tutkintoa suorittavista suomalaisista opiskelee korkeakouluissa, 4 % eli 268 henkilöä ammatillisissa oppilaitoksissa ja 2 % eli 95 henkilöä lukioissa. Korkeakouluopiskelijoiden osuus on kasvanut prosenttiyksiköllä edelliseen lukuvuoteen verrattuna ja ammattiin opiskelevien vastaavasti pienentynyt.

CIMO julkaisee verkkopalvelussaan tilastotietoa ulkomailla tutkintoa suorittavista suomalaisista, jotka saavat opintoihinsa Kelan opintotukea. Näistä luvuista saa suuntaa antavaa tietoa siitä, miten paljon suomalaisia opiskelee ulkomaisissa oppilaitoksissa. Tilastojen ulkopuolelle jäävät ne opiskelijat, jotka rahoittavat opintonsa muulla tavoin.

Suomalaiset opiskelevat useimmiten Euroopassa

Kaikkiaan Kelan tukemia tutkinnonsuorittajia opiskeli noin 40 eri maassa. Suomalaisten suosikkimaiden luettelo on pysytellyt pitkään samanlaisena. Britannia säilytti asemansa ylivoimaisesti suosituimpana maana: nyt siellä opiskeli 1961 suomalaista. Seuraavaksi eniten opiskeltiin Ruotsissa (948), Virossa (650), Yhdysvalloissa (371), Saksassa (271) ja Alankomaissa (245). Britanniassa, Virossa ja Alankomaissa opiskelevien määrä kasvoi selkeästi edelliseen lukuvuoteen verrattuna (1777, 536 ja 217 opiskelijaa), muiden suosikkien säilyi kutakuinkin entisellä tasollaan.

Valtaosa suomalaisista tutkinnon suorittajista opiskelee Euroopassa. Kelan tilastojen maaluettelossa oli vain kymmenkunta Euroopan ulkopuolella sijaitsevaa maata, joihin suuntasi yhteensä noin 600 opiskelijaa.

Suomalaiset opiskelivat ulkomailla erityisesti kaupallisia ja yhteiskuntatieteellisiä aineita (36,7 %), humanistisia ja taidealoja (34,5 %) sekä terveys- ja sosiaalialaa (9,9 %). Korkeakouluissa opiskellaan useimmiten humanistisia aineita (1173 opiskelijaa), taloustieteitä (1147), yhteiskunta- ja käyttäytymistieteitä (714) sekä taidealoja (572). Ammatillisissa oppilaitoksissa suosituimpia olivat erilaiset taidealat (taidealan koulutus 39; musiikki ja kuvataide, näyttämötaide 57).

Tutkinnon suorittaminen ulkomailla näyttäisi olevan erityisesti naisten juttu, sillä 67,5 % Kelan tuella ulkomaisiin oppilaitoksiin suuntaavista oli naisia.

Lähes 16 500 suomalaista lähtee vuosittain opiskelija- ja harjoittelijavaihtoon

Tutkinto-opiskelijoiden lisäksi tuhannet suomalaiset opiskelijat täydentävät vuosittain kotimaista tutkintoaan ulkomaanjaksolla.

Vaihtoon lähtevistä korkeakouluopiskelijoista suurin osa osallistuu EU:n Erasmus-ohjelmaan. CIMOn Erasmus-tilastojen mukaan lukuvuonna 2011–2012 ohjelmaan osallistui 5272 suomalaista opiskelijaa, joista 4088 oli opiskelijavaihdossa ja 1184 ohjelman tukemassa harjoittelussa. Suosituimmat Erasmus-maat suomalaisille ovat Saksa, Britannia ja Espanja.

Suomalainen Erasmus-vaihtokin on kovasti naisvaltaista: opiskelijavaihtoon osallistuneista 65 % ja harjoittelussa olleista 74 % oli naisia.

Kaikkiaan suomalaisista korkeakouluista lähti vuonna 2011 vaihtoon 9931 opiskelijaa ja ammatillisista oppilaitoksista 6566 opiskelijaa.

Lisätietoa CIMOn tilastoista

Opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus: Suomalaiset tutkinto-opiskelijat ulkomailla

CIMOn uutinen: Erasmus opiskelijoiden joukko kasvoi

Muualla verkossa

Kelan Opintotuki ulkomaille

(3.4.2013 / TL)