Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

22.05.2014

Kevätpäivät tarjoaa tiedon ohella mahdollisuuden tavata kollegoita toisista korkeakouluista. Kuvat: Mika Kanerva

Korkeakouluilla on tärkeä rooli yhteiskunnan kansainvälistäjinä, todettiin kevätpäivillä

Lähialueet ja kumppanuudet sekä kestävä kehitys osuivat vuoden 2014 kevätpäivien ytimeen. Muita aiheita olivat mm. Piilotettu osaaminen -selvitys sekä kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo. Tuttuun tapaan ohjelmaan kuului tänäkin vuonna tulokaskoulutus.

Tampereella 12.–14.5.2014 vietettyjen korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäivien järjestelyistä vastasivat Unipoli Tampere -korkeakouluista Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto sekä CIMO. Kevätpäiville osallistui yli 400 korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnosta.

Kansainvälisyys on elinehto Suomelle

Korkeakoulut ovat kaupunkien voimalaitoksia ja opiskelijat niiden uusiutuvia luonnonvaroja – tällä ajatuksella Tampereen yliopiston rehtori Kaija Holli avasi vuoden 2014 kevätpäivät. Korkeakoulujen tärkeä rooli yhteiskunnan kansainvälistäjinä nousi esille useassa sessiossa. Kansainvälisten opiskelijoiden integroitumisesta esimerkiksi sivuttiin useassa sessiossa muun muassa työllistymisen sekä tukitoiminnan näkökulmista.

Tätä korosti myös Tampereen teknillisen yliopiston vararehtori Mika Hannula. Hänen mukaansa Suomi on pieni maa ja pieni kansa lukumäärällisesti, ei osaamisen näkökulmasta, joten yhteistyö on meille elinehto. Suomen tulevaisuuden kannalta on tärkeä miettiä, miten saisimme kansainväliset opiskelijat työllistymään Suomeen, moni heistä haluaisi jäädä tänne. Intressimme ovat yhteiset.

Innostu, verkostoidu, ole utelias

Osallistujat saivat aimo annoksen innostusta heti avajaistilaisuudessa Arman Alizadin inspiroivasta puheesta. Alizadin mukaan innostus onkin kaiken menestyksen edellytys. Yksin se ei kuitenkaan riitä, sillä tarvitaan myös tiimityötä, uskoa omiin unelmiin sekä ennen kaikkea asennetta. Yhden neuvon hän antoi myös tuliaiseksi opiskelijoille: verkostoissa on voimaa.

Vaikkei uusiin tilanteisiin heittäytyminen ja verkostoituminen tule itseltä luonnostaan, voi tätäkin taitoa harjoitella. Tekemällä oppii, varsinkin jos on innostusta ja motivaatiota. Epäonnistuakin saa, kunhan se toimii motivaationa uudelle yritykselle. Myös uteliaisuus nousi Alizadin puheissa usein esille.

Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden parissa työskentelevät saivat kotiin viemisiksi työkaluja Piilotettu osaaminen -sessiosta, jossa tarkasteltiin Demos Helsingin tekemän selvityksen pohjalta laajennettua käsitystä kansainvälisestä osaamisesta, johon kuuluvat perinteisen kielitaidon, suvaitsevaisuuden ja kulttuurien välisen kompetenssin lisäksi sitkeys, tuottavuus ja uteliaisuus.

Kaksois- ja yhteistutkinnot kiinnostivat

Yhteistyö ja verkostot nousivat yhdeksi kevätpäivien kantavista teemoista. Kaksois- ja yhteistutkinnot kiinnostivat laajaa yleisöä, joten aihetta käsiteltiin useammassa sessiossa. Verkostojen käsittely jatkui kansallisen tason näkökulmasta BRIC-sessiossa. Opetusneuvos Birgitta Vuorinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä kertoi Kiinassa tänä vuonna lanseerattavasta Learning Factory -konseptista, jonka avulla on tuodaan yhteen maassa toimivat toimijat. Tämä toimintamalli on mahdollisesti monistettavissa myöhemmin myös muihin maihin, esimerkiksi Brasiliaan.

Europarlamentaarikko Satu Hassi kiteytti kevätpäivien viestin päätöstilaisuuden puheenvuorossaan. Hänen viestinsä oli, että yhdessä olemme enemmän. EU voi 500 miljoonan ihmisen yhteisönä tehdä asioita, joihin yksi maa ei pysty. Mitään ei kuitenkaan tapahdu ilman tahtoa. Tämä viesti kantaa toivottavasti myös korkeakoulusektoria ainakin seuraaviin kevätpäiviin asti. Vuonna 2015 kansainvälisten asioiden kollegat tapaavat jälleen Helsingissä.

Lue lisää

Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäivistä

Esitykset kevätpäivien sivuilla

Piilotettu osaaminen: selvitys kansainvälisen osaamisen merkityksestä työelämässä. Demos Helsinki, 2013.

Faktaa Express 1/2014: Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo. Miten oppilaitokset voivat edistää sitä? Selvityshankkeen keskeiset tulokset ja toimenpidesuositukset. CIMO.

(21.5.2014 / HH)