Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

03.09.2013

Kuuluuko kansainvälisyys kaikille?

Mitä kieliä lapseni voi opiskella koulussa? Pääseekö ammattikoulusta helposti ulkomaille? Lähtevätkö vain maisterin lapset vaihtoon? Miten sukupuoli tai oppilaitoksen sijainti vaikuttavat mahdollisuuksiin kansainvälistyä?

Nyt valmistunut Kansainvälistymisen tasa-arvo koulutuksessa -selvityshanke antaa ensimmäistä kertaa vastauksia kysymykseen, miten kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo toteutuu eri koulutusasteilla.

”Suomalaisten oppilaitosten kansainvälinen toiminta on viime vuosina laajentunut huomattavasti. Tasavertaiset mahdollisuudet ovat koulutusjärjestelmämme perusta ja kansainvälisyys kasvattaa nykymaailmassa välttämättömiä taitoja, siksi tartuimme aiheeseen”, tiivistää hankkeesta vastannut CIMOn asiantuntija Anne Siltala. ”Kansainvälistymistä ja tasa-arvoa koulutuksessa on tutkittu erikseen paljon, mutta tämä oli ensimmäinen kerta kun ne otettiin yhdessä käsittelyyn.”

Hankkeessa syntyi kaksi selvitystä, Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitokselta tilattu, tutkija Taru Siekkisen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa ja Anne Siltalan Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa.

Tasa-arvossa on kehitettävää

Koulutuksen tutkimuslaitoksen selvityksen mukaan tasa-arvoiset mahdollisuudet toteutuvat korkeakoulutuksessa parhaiten. Eniten kehittämistä on peruskoulussa, lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.
”Maaseutumaisten kuntien koulujen kielitarjonta on heikompaa kuin kaupungeissa, tytöt kansainvälistyvät kaikilla koulutusasteilla enemmän kuin pojat, sosioekonominen tausta vaikuttaa kansainvälistymiseen, joka myös kasautuu. Häviäjiä ovat pojat, alemmista sosiaaliryhmistä tulevat, erityistukea tarvitsevat, perheelliset opiskelijat ja maahanmuuttajat”, tiivistää Taru Siekkinen. ”Korkeakouluissa on kyllä tarjolla vaihtopaikkoja, mutta sosioekonominen tausta karsii lähtijöitä.”

Anne Siltalan mukaan useiden ohjaavien asiakirjojen mukaisesti kansainvälistymisen tulisi olla nykyistä tasa-arvoisempaa.

”Esimerkiksi Korkeakoulutuksen kansainvälistymisstrategian tavoitteena on, että kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua korkeakoulun kansainväliseen toimintaan. Suomen vammaispoliittisen ohjelman mukaan vammaisten nuorten tulee päästä mukaan kansainvälisiin vaihto-ohjelmiin yhdenvertaisesti muiden opiskelijoiden kanssa”.

”Selvitysten toivotaan antavan eväitä siihen, miten kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvon edistetään.” Molemmissa selvityksissä esitetäänkin suosituksia oppilaitoksille, CIMOlle ja päättäjille.

Kansainvälisyys mukaan opetussuunnitelmiin

CIMOn hallinnoimien ohjelmien tuella on toteutunut valtava määrä vaihtoja ja kansainvälisiä hankkeita, jotka eivät olisi olleet mahdollisia ilman ohjelmien tarjoamaa rahallista tukea. Esimerkiksi Grundtvig-ohjelma on mahdollistanut monille aikuisoppilaitoksille osallistumisen eurooppalaiseen yhteistyöhön ensimmäistä kertaa. Korkeakoulutuksessa jo yli 3 miljoonaa eurooppalaista opiskelijaa on osallistunut Erasmus-vaihtoon, suomalaisia on joukossa 70 000.

Tasa-arvon näkökulmasta CIMOn koulutusohjelmissa on konkreettisimmin huomioitu erityisryhmiin kuuluvat: lähes kaikissa ohjelmissa on tarjolla taloudellista lisätukea sellaisille osallistujille, joilla on erityistarpeita.

”Parhaimmillaan kansainvälistyminen rakennettaisiin kuitenkin sisään opetussuunnitelmien tavoitteisiin ja sisältöihin kaikilla koulutusasteilla, jotta kaikilla on mahdollisuus kerryttää kansainvälisiä taitoja ja jotta kansainvälistymisestä tulee osa normaalia toimintaa”, tiivistää Anne Siltala.

Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa. Taru Siekkinen. Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, 2013.

Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn koulutusohjelmissa
. Anne Siltala. CIMO, 2013.

Katso myös

CIMOn tutkimus- ja selvitystoiminta


(3.9.2013 / AS)