Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

29.10.2012

Kuva: Jussi Omaheimo

Mitä kuuluu Kansalaisten Euroopalle ja kansalaisille Euroopassa?

CIMO / Kansalaisten Eurooppa -piste järjesti tänään aktiivisen kansalaisen aamupalan Hakaniemenrannassa. Tarjolla oli pientä sekä suurempaakin purtavaa. Kuulimme viimeiset uutiset Euroopan parlamentista sekä EU:n uuden Kansalaisten Eurooppa -ohjelman valmistelutilanteesta.

Aamupalatilaisuudessa puhujina olivat Euroopan parlamentin jäsenet Hannu Takkula (ALDE) ja Mitro Repo (S&D). Takkula on Euroopan parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan suomalaisjäsen ja Mitro Repo on valiokunnan varajäsen. Takkula on jättänyt 14.9.2012 "Mietintöluonnoksen ehdotuksesta neuvoston asetukseksi vuosina 2014-2020 toteutettavasta Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta".

Ohjelman tulevaisuus

Komission esityksen mukaan Kansalaisten Eurooppa -ohjelmassa noudatettaisiin erityistä lainsäätämisjärjestystä. Tästä syystä Euroopan parlamentti saattaa katsoa komission koittavan rajata sen toimivaltaa ohjelman käsittelyssä. Erityisen lainsäätämisjärjestyksen mukaan Euroopan unionin neuvosto on käytännössä ainoa lainsäätäjä. Jollei yhteisymmärrykseen päästä, voi parlamentti jättää koko ohjelman hyväksymättä.

"Pidän käsittämättömänä sitä, että kansalaisten edustajat eivät pääse sanomaan mielipidettään kansalaisille suunnatusta EU-ohjelmasta. Toisaalta luotan kyllä asiantunteviin virkamiehiin ja heidän hyvään tahtoonsa", luonnehti tilannetta Mitro Repo.

"Jotkut maat, mukaan lukien Suomi, ovat sitä mieltä, että Euroopan unionin budjettia tulisi leikata noin 10 prosenttia. Tämä saattaa johtaa koulutus- ja kansalaisohjelmien budjettileikkauksiin. Tähän pitäisi voida vaikuttaa. Olisi hyvä jos kansalaisjärjestöt ottaisivat nyt yhteyttä. Sellainenkin ukaasi on, että koko ohjelman hylätään jos leikkauksia tehdään", selvensi Hannu Takkula Kansalaisten Eurooppa -ohjelman tulevaisuutta.

Kansalaisten Eurooppa -ohjelman budjetti tullee olemaan noin 229 miljoonaa euroa. EU-mittakaavassa kysymyksessä on varsin pieni ohjelma. Kunnille ja kansalaisjärjestöille summa on kuitenkin merkittävä lisäresurssi.

EU ei ole hyvä asia, EU ei ole paha asia. EU on tosiasia.

Aamupalakeskustelussa nousi esille myös kansalais- ja etujärjestöjen edustajien kysymyksissä se, kuinka tärkeä kansalaisista nousevan sosiaalisen ja poliittisen unionin merkitys on. Pitkälti talouden ehdoilla käyty nykykeskustelu unionista ei riitä. Eurooppalaisen identiteetin kysymysten moottorina toivottiin toimivan vaikkapa juuri Kansalaisten Eurooppa -ohjelman tuottamien mahdollisuuksien.

"Erilaisten koulutus- ja kansalaisohjelmien avulla yritetään nyt tulla enemmän kansalaisten puolelle. Ne ovat pienistä budjeteista huolimatta olleet menestystarinoita", muotoili Takkula.

"Valtaa on saatava takaisin kansalle, ja tästä yhtenä osoituksena olisi muun muassa Kansalaisten Eurooppa -ohjelma", lopetti Repo puheenvuoronsa päättäväisesti.

Tilaisuuden juontanut CIMOn Mauri Uusilehto kehottikin kaikkia suomalaisia tahoja aktiivisesti hakemaan rahaa koulutus- ja kansalaisohjelmiin.

CIMO / Kansalaisten Eurooppa -piste on järjestänyt Aktiivisen kansalaisen aamupaloja aiemminkin nuorisoryhmän ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelman puitteissa. Seuraavat aamupalat popsitaan vuoden 2013 puolella

(29.10.2012 / JO)

Katso myös

Lisätietoja