Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

09.10.2015

Suomalaiskorkeakoulut haluavat tukea pakolaisten kotoutumista tarjoamalla opiskelumahdollisuuksia

Suomalaisilla yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on vahva tahto ja paljon mahdollisuuksia tukea pakolaisten ja turvapaikan hakijoiden kotoutumista Suomeen koulutuksen keinoin.

Tämä kävi ilmi keskustelutilaisuudessa, jonka CIMO järjesti yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Lyhyellä varoajalla järjestettyyn tilaisuuteen osallistui yli 80 henkeä – paikalla oli edustus 30 yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta.

Useat korkeakoulut ovat tehneet suunnitelmia olemassa olevan opetustarjonnan avaamisesta ja kohdennetun koulutuksen tarjoamisesta kuten korkeakouluvalmiuksia kehittävää koulutusta tutkinto-opiskelijoiksi tähtääville, räätälöityä tutkintokoulutusta tai työmarkkinoille siirtymistä tukevaa koulutusta henkilöille, joilla jo on korkeakoulututkinto.

Monet yliopistot ja ammattikorkeakoulut tekevät lisäksi jo nyt tiivistä yhteistyötä paikallisten viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa järjestämällä pakolaisille ja turvapaikanhakijoille muun muassa suomen kielen ja yhteiskuntatietouden opetusta sekä käytännön tukipalveluita.

Rahoitus puuttuu

Tilaisuudessa todettiin, että Suomeen tulleille turvapaikanhakijoille olisi tärkeä saada mahdollisimman nopeassa aikataulussa rakennettua mielekkäitä koulutuspolkuja.

Samaan aikaan korkeakoulut ovat kuitenkin mittavien säästötoimien kohteena, mikä asettaa käytännön esteitä suunnitelmien toteuttamiselle.

Ratkaistavien asioiden joukkoon nostettiin myös joustomahdollisuuksien pohtiminen opiskelijavalinnassa ja aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyviä käytäntöjä kehittäminen yhdessä.

”Korkeakoulut voivat olla hyödyksi yhteiskunnassa laajemmin myös vahvistamalla osaamista ja asiantuntemusta kohdata pakolaiset”, yksikön päällikkö Maija Airas CIMOsta sanoo.

[9.10.2015 SP | VZ]

Lue lisää

Korkeakoulut Euroopassa avaavat pakolaisille opiskelumahdollisuuksia (29.9.2015)

EU-komissio pohtii myös ratkaisuja pakolaiskriisiin liittyen. Koulutuksen alueella on keskusteltu mahdollisuuksista mukauttaa Erasmus+ -ohjelman olemassa olevia toimia huomioimaan myös pakolaiset ja turvapaikanhakijat kohderyhmänä. Tiedonvaihtoa ja hyvien käytänteiden jakamista pidetään tärkeänä myös Euroopan tasolla.