Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

10.09.2013

Suomen kilpailukyky tarvitsee kansainvälistä osaamista

Yritysten toimintaympäristö muuttuu nopeasti. Tulevaisuuden työelämä tarvitsee osaajia, joiden kansainvälisten kokemusten kautta hankittu osaaminen ja taidot hyödyttävät yritysten kilpailukykyä. Mitä kansainvälinen osaaminen tarkoittaa ja kuinka sitä kartutetaan? Millaisia haasteita tämä luo opetukselle ja koulutukselle? Millä tavoin yritykset rakentavat tulevaisuuden kilpailukykyä?

CIMOn ja Demos Helsingin 4.9. järjestämässä Työelämän tulevaisuus -seminaarissa keskusteltiin kansainvälisen osaamisen merkityksestä tulevaisuuden työelämässä. Seminaarissa pohdittiin tulevaisuuden osaamistarpeita, kansainvälisen osaamisen tunnistamista sekä sitä, miten tulevaisuuden työelämä voi hyötyä uusista kansainvälisistä osaajista. Seminaaria edeltävänä päivänä uutisoitu Nokian matkapuhelinliiketoiminnan myynti Microsoftille konkretisoi tarvetta löytää uusia ajatuksia ja ratkaisuja vahvistamaan Suomen asemaa kansainvälisillä markkinoilla. Mistä löytyy uusi kansainvälinen menestyjä?

Opetusministerin valtiosihteeri Pilvi Torsti ja Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä taustoittivat päivän keskustelua puheenvuoroillaan tulevaisuuden osaamistarpeista sekä kansainvälisen osaamisen merkityksestä suomalaiselle yhteiskunnalle ja tulevaisuuden työelämän kilpailukyvylle. Käytännön näkökulmaa samoihin aiheisiin tarjosivat työelämän edustajat Jollan toimitusjohtaja Tomi Pienimäki sekä Koneen Head of Talent Management Susanne Skippari. Seminaarissa äänensä kuuluville saivat myös yritys-, opiskelija- ja koulutussektoreiden edustajat tiimiottelun muodossa sekä aktiivinen yleisö, joka edusti niin elinkeinoelämää kuin koulutussektoriakin.

Risto E.J. Penttilän mukaan Suomi tarvitsee kansainvälistä osaamista ja avoimuutta

Uteliaat sopeutuvat muuttuvaan toimintaympäristöön

Useissa puheenvuoroissa nousi esiin tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakoinnin vaikeus. Työelämä on murroksessa, mutta muutoksen suuntaa on vaikea ennustaa. Vielä vaikeampaa on arvioida, millaisia taitoja ja osaamista menestymiseen tulevaisuudessa vaaditaan. Tästä syystä ominaisuudet kuten uteliaisuus, tuottavuus ja sitkeys ovat merkittävässä roolissa, sillä tällaiset osaajat sopeutuvat paremmin jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön. Kansainvälinen kokemus ennustaa Demos Helsingin tekemän selvityksen perusteella hyvin näiden ominaisuuksien olemassaoloa, sillä juuri erilaisiin toimintakulttuureihin ja -ympäristöihin tutustuneet ihmiset ovat kansainvälisten kokemustensa kautta kyseisiä ominaisuuksia vahvistaneet.

Oppilaitosten ja työelämän välisen yhteistyön rooli on merkittävä

Pilvi Torsti korosti elinikäisen oppimisen merkitystä uudistaessamme suhdettamme muuttuvaan maailmaan. Hänen mukaansa myös oppilaitosten ja työelämän välisen yhteistyön vahvistaminen on edellytys sille, että koulujärjestelmä pystyy paremmin vastaamaan työelämän tarpeisiin. Kansainvälinen liikkuvuus tuottaa lähtökohtia menestymiseen tarvittavan huippuosaamisen kehittämiselle, mutta myös laaja-alaisen näkemyksen syntymiselle.

Kansainvälisyys on jo arkipäivää

Tilaisuudessa alustaneet yritysten edustajat toivat esille sen, että kansainvälisyys on monissa yrityksissä jo arkipäivää. Jolla ja KONE ovat hyviä esimerkkejä siitä, että menestyäkseen kansainvälisen yrityksen on pystyttävä tunnistamaan kansainvälinen osaaminen ja ottamaan se huomioon niin rekrytoinnissa kuin henkilöstöpolitiikassakin. Skippari valotti Koneen rekrytointiprosessia ja kertoi, että kansainväliset kokemukset ja niiden kautta hankittu osaaminen parantavat kandidaattien mahdollisuuksia päästä jatkoon.

Koneen Susanne Skippari valotti kansainvälisyyden tärkeyttä työelämän näkökulmasta

Tulevaisuuden työelämän haasteet

Oikeanlaisten osaajien tunnistamisen lisäksi organisaatioiden menestyksen edellytyksenä on, että ne kykenevät sitouttamaan itsenäisesti työskentelevät ja fyysisesti eri paikoissa toimivat työntekijänsä yhteiseen tavoitteeseen. Risto E.J. Penttilä viittasi tutkimukseen, jonka mukaan monimuotoisuuden lisääntyessä yhteisön luottamuspääoma saattaa kärsiä. Seminaarin yleisöstä kommentoitiin, että nämä muutokset asettavat uudenlaisia haasteita myös johtamiskulttuurille. Tulevaisuuden kilpailukyky rakentuukin siitä, että eri näkökulmia pystytään sovittamaan yhteen niin, että ne palvelevat samaa tarkoitusta, innostuneisuutta ja luovuutta kuitenkaan unohtamatta.

Yritys-, koulutus- ja opiskelijatiimien välisessä kilvoittelussa vallitsi innostunut ja luova tunnelma.

CIMO tilasi Demos Helsingiltä vuonna 2012 tutkimuksen, jossa selvitettiin kansainvälisyyden merkitystä muuttuvassa yhteiskunnassa ja tulevaisuuden työelämässä. Tutkimuksen loppuraportti Piilotettu osaaminen julkistettiin keväällä 2013. Kansainvälisyys on perinteisesti nähty kielitaitona, kulttuurien tuntemuksena ja suvaitsevaisuutena, mutta tutkimuksen tulosten mukaan se on myös uteliaisuutta, sitkeyttä ja tuottavuutta. Uteliaisuus on voimavara, jota ei ole suomalaisessa työelämässä aiemmin tunnistettu, mutta joka tuottaa merkittävää arvoa suomalaiselle työelämälle. Uudet, kansainväliset osaajat ovat uteliaita ja kiinnostuneita maailman suurista kysymyksistä, ja juuri heitä tulevaisuuden työelämä tarvitsee.

Lisätietoja:

Piilotettu osaaminen -raportti

Toimialajohtaja Mikko Nupponen / CIMO

Työelämäyhteistyöstä vastaava ohjelma-asiantuntija Sari Turunen-Zwinger / CIMO

Tutkija Juha Leppänen / Demos Helsinki, juha.leppanen@demoshelsinki.fi, puh. +358 40 700 6585

(Juttu ja kuvat: Arna Grym / 10.9.2013)