Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

27.02.2014

Kuva: CIMO

Venäjä-seminaarissa edistettiin korkeakouluyhteistyötä

Suomen ja Venäjän välinen korkeakouluyhteistyöseminaari kokosi yli 150 osallistujaa helmikuiseen Hakaniemeen. Perinteeksi muodostuneet seminaarit ovat tarjonneet toimivan paikan tiedonvaihdolle, keskustelulle ja verkostoitumiselle.

Tilaisuuden järjestivät yhdessä CIMO, Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutti ja Pietarin alueen korkeakoulujen kv-vararehtorien yhdistys. Vastaavia seminaareja on järjestetty vuodesta 1996, keskimäärin joka toinen vuosi.

Korkeakoulutus uudistuu Venäjällä

Venäjän korkeakoulutuksessa on meneillään suuria uudistuksia, joista kertoi Pietarin valtiollisen finanssi- ja talousyliopiston rehtori, professori Igor Maximtsev.

Venäjän keskeisenä tavoitteena on menestyä korkeakoulutussektorilla myös kansainvälisesti ja saada vähintään 5 venäläiskorkeakoulua 100 parhaan joukkoon kansainvälisissä vertailuissa vuoteen 2020 mennessä. Aktiivisella korkeakoulupolitiikalla on haettu muutosta ennen kaikkea korkeakoulujen toimintatapoihin ja korkeakoulutuksen laatuun, erityisesti on panostettu innovatiivisten opiskelu-, opetus- ja tutkimusmuotojen kehittämiseen.

Venäjän opetus- ja tiedeministeriö on lisännyt tuntuvasti korkeakoulujen tutkimuksellista vapautta ja tiivistänyt opetuksen ja tutkimuksen suhdetta korkeakouluissa. Syyskuun alussa 2013 voimaantullut uusi koulutuslaki asetuksineen tekee korkeakoulutuksen ja tutkimuksen toimintamalleista meillä ja Venäjällä aiempaa yhteensopivampia ja siten mahdollistaa aiempaa monipuolisemman yhteistyön.

Venäjän kieleen pitää panostaa

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kivinen nosti puheenvuorossaan esille venäjän kielen taidon merkityksen. ”Suomen pitäisi panostaa kunnolla venäjän opetukseen ja opiskeluun jo kouluissa”, painotti Kivinen. Esimerkiksi hän nosti koulujen kiinan opetukseen tehdyt suuret investoinnit Yhdysvalloissa. Kivinen peräänkuulutti myös kansallisen tason strategiaa Venäjän kanssa tehtävään korkeakouluyhteistyöhön.

Tulevaisuuden kehityksen näkökulmia oli kutsuttu pohtimaan asiantuntijapaneeli, johon osallistuivat kv-vararehtori Marina Kalinina, Northern (Arctic) Federal University, kv-vararehtori Oleg Zolotokrylin, Bonch-Bruevich Saint-Petersburg State University of Telecommunications, kansainvälisten asioiden päällikkö Kirsti Virtanen Turun ammattikorkeakoulusta ja opetusneuvos Erja Heikkinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Panelistit pohtivat mm. yhteistyön rahoituksen mahdollisuuksia ja korkeakoulukentän muutoksia. ”Osalla venäläiskorkeakouluja on runsaastikin uusia mahdollisuuksia rahoittaa sekä lähtevää että saapuvaa kansainvälistä liikkuvuutta”, kertoi Marina Kalinina. Erja Heikkinen kertoi suomalais–venäläisen virkamiestyöryhmän valmistelevan laajempaa koulutus- ja yhteistyötä Suomen ja Venäjän välillä. Työryhmän tiimoilta keskustellaan mm. tutkintojen tunnustamiseen, liikkuvuutta tukeviin instrumentteihin sekä jatko-opiskeluvaihetta koskevaan yhteistyöhön liittyvistä asioista.

Opiskelijat ovat tyytyväisiä FIRST-vaihtoihin

FIRST-ohjelma (Finnish–Russian Student and Teacher Exchange Programme) on keskeisin yksittäinen opiskelijavaihtojen rahoittaja Suomen ja Venäjän välillä. Vuonna 2000 perustettu ohjelma keskittyy Luoteis-Venäjään ja se tukee lisäksi opettajavaihtoja ja intensiivikursseja. Ohjelmaan on osallistunut kaikkiaan 3 500 korkeakouluopiskelijaa ja -opettajaa Suomesta ja Venäjältä. Viime vuonna ohjelmassa toteutettiin opiskelijakysely, jonka tulokset julkistettiin seminaarissa.

Kyselyyn vastasi 147 opiskelijaa, heistä 80 % tuli Venäjältä Suomeen vaihtojaksolle. Vastanneista 72 % oli erittäin tyytyväisiä vaihdossa saamansa opetuksen laatuun. Selvityksen mukaan keskeisin motiivi lähteä vaihtoon oli kielitaidon parantaminen, sen jälkeen tulivat kulttuurinen oppiminen ja ihmiset ja mahdollisuus päästä kokemaan erilaisia opetusmenetelmiä.

Tuloksia kommentoimaan kutsutut opiskelijapanelistit Bettina Parvikoski, Panu Ståhlberg, Kirill Kouldyshev ja Polina Lurye vahvistivat omalta osaltaan tuloksia. Bettina Parvikosken maavalintaan vaikutti mm. juuri kieli. ”Valitsin Venäjän myös uranäkymien vuoksi, Pietarin alueella on paljon suomalaisyrityksiä”, kertoi kaupungissa FIRST-vaihdossa ollut oikeustieteen opiskelija Panu Ståhlberg.

Seminaari sai osallistujilta hyvää palautetta, erityisesti kiiteltiin sekä asiantuntija- että opiskelijapanelisteja.

Tilaisuuden materiaalit

Lue lisää

FIRST-ohjelmasta

Faktaa Express 6A/2013: Venäjä ja korkeakoulujen opiskelijavaihto: tarkastelussa FIRST-ohjelma

Facts Express 6B/2013: Student Mobility between Finland and Russia: Reviewing the FIRST programme

(27.2.2014 / VZ & OJ)