Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

08.07.2013

Paul Tzimas kertoi, että EU panostaa koulutukseen, sillä uuden ohjelmakauden budjetti kasvaa nykyisestä.

Yhteistyötä lisättävä uudella ohjelmakaudella, todettiin Leonardo-toimistojen tapaamisessa

”Kansainvälisissä hankkeissa tehdään erinomaista työtä tällä hetkellä, mutta yhteistyötä ja verkostoitumista olisi syytä lisätä edelleen ”, totesi CIMOn ammatillisen koulutuksen yksikön päällikkö Mika Saarinen 27.6. pidetyssä seminaarissa. Seminaari ja sen jälkeiset työpajat olivat osa Leonardo da Vinci -ohjelmaa hallinnoivien kansallisten toimistojen epävirallista tapaamista, joka järjestettiin 26.–29.6. Helsingissä ja Tallinnassa.

Seminaarissa Euroopan komission edustaja Paul Tzimas kertoi uudesta Erasmus+ -ohjelmasta. EU-jäsenmaat, Euroopan komissio ja Euroopan Parlamentti olivat päässeet viime viikolla sopuun EU:n uuden koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman nimestä ja sisällöistä. ”EU panostaa koulutukseen, sillä uuden ohjelmakauden budjetti on 40–50 % suurempi kuin nykyisen”, totesi Tzimas.

Kansallisten toimistojen hallinnollinen budjetti tulee olemaan noin 3,4 %, ja ammatillisen koulutuksen osuus kokonaisbudjetista 22 %. Vielä ei kuitenkaan tiedetä, miten tämä summa jakaantuu eri maiden kesken ja myös toimintojen välillä ammatillisessa koulutuksessa.

Laadun varmistamista ja vaikuttavuutta

Erasmus + jakaantuu kolmeen avaintoimintoon (Key Action). Tzimasin mukaan ammatillisessa koulutuksessa ensimmäisessä toiminnossa kehitetään liikkuvuuden laatua edelleen. ”Laatua seurataan ennen liikkuvuusjaksoa, sen aikana ja sen jälkeen”.

Toinen tärkeä asia on vaikuttavuus, jota tullaan mittamaan esimerkiksi online-kielitestien avulla. Lähtijä testataan ennen liikkuvuusjaksoa ja sen jälkeen. ”Aluksi testataan englannin, ranskan, saksan, espanjan ja italian osaamista, sillä lähes 4/5 liikkujista suorittaa liikkuvuusjakson näillä kielillä”.

Toisesta avaintoiminnosta rahoitetaan erilaisia alakohtaisia ja monialaisia hankkeita. ”Ammatillisen koulutuksen näkökulmasta toiminnossa kehitetään työelämän tarvitsemia taitoja”. Avoinna olevia asioita ovat Tzimasin mukaan muun muassa terminologia ja se, miten monialaiset toiminnot toteutetaan. Ammatillisen koulutuksen organisaatiot voivat tehdä jatkossa enemmän yhteistyötä esimerkiksi korkeakoulutuksen ja työelämän kanssa.

Kolmannessa avaintoiminnossa keskitytään poliittisen tason yhteistyöhön, muun muassa opintojen läpinäkyvyyteen, esimerkiksi kehittämään edelleen ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaista siirtojärjestelmää ECVETiä.

Kansallisten toimistojen edustajia kuuntelemassa Paul Tzimasia.

Kommenttipuheenvuorossa pohdittiin sitä, miten vanhojen brändinimien (Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci ja Grundtvig) käy uudessa ohjelmassa. ”Jatkossa ei tule olemaan ainakaan nimeä Erasmus+ Leonardo da Vinci”, Tzimas vakuutti.

Tzimas kertoi myös suunnitteilla olevasta nuorisotakuusta, jossa jokaiselle alle 25-vuotiaalle työttömälle eurooppalaiselle pyritään löytämään joko työ-, opiskelu- tai harjoittelupaikka. Tämän tulisi tapahtua kolmen kuukauden sisällä työttömyyden alkamisesta.

Uuden ohjelmakauden mahdollisuudet tuotava esiin

CIMOn Eurooppa-toimialan johtaja Mikko Nupponen iloitsi siitä, että uuden ohjelmakauden valmistelut ovat hyvällä mallilla. ”Sen sijaan, että keskittyisimme siihen, mitä voimme säilyttää, meidän tulisi pohtia enemmän millaisia mahdollisuuksia uusi ohjelmakausi tuo."

Myös Nupposen mielestä terminologia asettaa omia haasteitaan uuteen ohjelmakauteen valmistauduttaessa: ”Miten strateginen kumppanuus käännetään selkeästi suomeksi”. Lisäksi Nupponen korosti kansallisten toimistojen yhteistyön tärkeyttä.

Kansallisten toimistojen välinen yhteistyö konkretisoitui puheenvuorojen jälkeisissä ryhmätöissä: osallistujat jakaantuivat ryhmiin pohtimaan sitä, mitä opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuus ja strategiset kumppanuushankkeet tarkoittavat uudessa ohjelmassa. Yksi ryhmä tarkasteli kansallisten toimistojen roolia ja velvollisuuksia jatkossa. Tallinnassa pidetyssä osuudessa keskusteltiin ECVETin jalkauttamisesta uudella ohjelmakaudella.

Epävirallisen tapaamisen oli järjestänyt CIMOn ammatillisen koulutuksen yksikkö yhdessä Viron kansallisen toimiston Archimedeksen kanssa. Siihen osallistui 76 henkilöä 27 eri EU-maasta.

Tapaamisessa keskusteltiin uuden ohjelmakauden lisäksi muista Leonardo da Vinci -ohjelman ajankohtaisista asioista.

Katso myös

Kohti uutta EU-ohjelmakautta 2014–2020

(8.7.2013 /JJ)

Kuvat: Johanna Järviranta