Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

10.05.2011

”Yhdessä opimme” kuvakertomus- ja videokilpailun voittajat valittu

Vuoden 2011 Comenius- ja eTwinning viikolla järjestetyn ”Yhdessä opimme” kuvakertomus- ja videokilpailun parhaat on valittu. Kilpailun tarkoituksena oli tarjota nuorille mahdollisuus kertoa, mitä he ovat oppineet osallistuessaan eurooppalaiseen yhteistyöhön Comenius- ja/tai eTwinning-hankkeissa.

Valinnassa painotimme oppilaiden omaa ääntä, oivaltavuutta ja iloisuutta. Videot julkaistaan CIMOn ja Opetushallituksen verkkopalveluissa myöhemmin kuluvana vuonna.

Parhaimmisto:

Alakoulujen sarja: Suutarilan ala-aste

Yläkoulujen sarja: Laanilan yläaste

Toisen asteen sarja: Kaurialan lukio

Onnea voittajille ja kiitos kaikille kilpailuun osallistuneille!

Vinnarna i eTwinning- och Comeniusteamens videotävling har utsetts

Vinnarna i eTwinning- och Comeniusteamens gemensamma videotävling för skolor 'Vi lär oss tillsammans' har utsetts. Avsikten med tävlingen var att ge barn och unga chansen att berätta vad de lärt sig genom att delta i europeiskt samarbete genom Comenius- skolprojekt eller eTwinningssamarbete.

I valet av vinnarna lades bla.a vikt vid elevens egen röst. Videorna/Berättelserna publiceras senare på CIMOs och Utbildningsstyrelsens webbplatser.

Vinnarna:

År 1-6: Suutarilan ala-aste

År 7-9: Laanilan ylä-aste

Andra stadiet: Kaurialan lukio

Grattis till vinnnarna och tack till alla som deltagit I tävlingen!