Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

01.03.2012

CIMO mukana Osaamisen kehittämisen päivillä 10.-11.2.2012 Rovaniemellä

Nordplus Junior- ja Comenius –ohjelmat osallistuivat Osaamisen kehittämisen päivät – Opettajuus 2020 –tapahtumaan Rovaniemellä. Koulutusmessut järjesti Lapin aluehallintovirasto, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin yliopisto, Rovaniemen kaupunki ja Lapin ammattiopisto. Nordplus Junior ja Comenius ovat esillä kahdessa erillisessä tunnin työpajassa, joissa osallistujat kuulivat kokemuksia hakkeisiin osallistuneilta ja saivat tietoa ohjelmista.


Nordplus Junior – hankkeesta kertoi Syväsenvaaran koulun vararehtori Pertti Ruokanen. Hän koordinoi Napapiirin yläasteen sekä Ruotsin Strandin koulun välistä hanketta, jonka aiheena on yläkoululaisten terveys ja hyvinvointi. Kahdeksas ja yhdeksäsluokkalaiset oppilaat ovat itse laatineet ja toteuttaneet nuorten terveyteen liittyvän kyselyn, jossa mm. verrataan Suomen ja Ruotsin välisiä eroja. Hanke rohkaisee myös oppilaita käyttämään ruotsinkieltä ikätovereidensa kanssa.


Comenius-hankkeesta kertoivat Lyseonpuiston lukiosta matematiikan opettaja Raimo Huhtala ja lukiolainen Anu Heikkilä. Vuonna 2010 alkaneessa kaksivuotisessa hankkeessa “Mathematics: E-learning and Math-Projects for Students and Teachers Across Europe” on osallistuja yhdeksästä muusta maasta: Tšekki, Puola, Itävalta, Norja, Irlanti, Romania, Espanja, Turkki ja Liettua. Hankkeessa syvennetään oppilaiden matemaattista ongelmanratkaisutaitoa oppilaiden omille koneille ladatulla Moodle-alustalla. Hankkeessa kehittyvät lisäksi oppilaiden kielitaito ja IT-taidot. Myös opettajien opetustaidot monipuolistuvat, kun he tutustuvat toistensa opetusmenetelmiin eri maissa.


Kokemuksestaan Comenius-täydennyskoulutuksesta kertoi kieltenopettaja Nina Pallari Lyseonpuiston lukiosta. Nina Pallari osallistui kahden viikon englannin opettajien kurssille Iso-Britanniassa. Koulutuksessa hän oppi uusia opetusmenetelmiä, ja perhemajoituksessa suullinen kielitaito päivittyi. Kurssi löytyi helposti Comenius/Grundtvig –kurssitietokannasta.


Lisätietoa www.cimo.fi/ohjelmat/nordplus_junior ja www.cimo.fi/comenius


Teksti Sirkka Säikkälä ja Nina Eskola, kuva Sirkka Säikkälä