Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

02.02.2012

EU-tietoa lapsille hauskasti

Euroopan komissio on avannut uuden lasten ja nuorten verkkosivuston, jolla on EU-tiedon lisäksi pelejä ja tietovisoja.

Tiedotusvälineet ovat pullollaan uutisia EU:sta. Aina ei vain ole helppoa ymmärtää, miksi ja miten EU:ssa tehdään tiettyjä päätöksiä. On kuitenkin selvää, että ne vaikuttavat jokapäiväiseen elämäämme. EU:sta on tarjolla paljon aikuisille suunnattua tiedotusmateriaalia, mutta on tärkeää, että myös lapset ja nuoret oppivat tuntemaan EU:ta ja sen toimintaa.

Komissio on tämän vuoksi perustanut lapsille ja nuorille oman Kids' Corner -sivuston. Lapset ja nuoret niin Euroopassa kuin sen ulkopuolellakin voivat nyt tutustua EU:hun ja sen jäsenmaihin pelien, tietovisojen ja helppotajuisten esittelyjen avulla. Lapsille halutaan tarjota tietoa EU:sta ja lasten oikeuksista heidän omalla kielellään.

Lasten ja nuorten sivut koostuvat kolmesta osiosta:

  • Pelit ja tietovisat -osiossa on 6–16-vuotiaille suunnattuja hauskoja ja opettavaisia pelejä, jotka ovat komission ja muiden EU-elinten tuottamia.
  • EU – mikä se oikein on? -osiossa on Euroopan kartta, jota napsauttamalla saa monenlaista kiinnostavaa tietoa EU:sta ja kustakin EU-maasta.
  • Tunne oikeutesi -osiossa on pelejä, videoita ja tietoa lasten oikeuksista. Nuoremmille ja vanhemmille lapsille on omat sivunsa.

Sivuston kaikki osat ovat käytettävissä kaikilla EU-kielillä.

Lasten ja nuorten sivustolla on linkki myös jo pidempään verkossa olleelle Opettajainhuone-sivustolle, jonka materiaalia opettajat voivat hyödyntää kertoessaan oppilaille EU:sta ja sen toiminnasta. Sivustolle on koottu monenlaista oppimateriaalia, joka on komission ja muiden EU-elinten tuottamaa. Aineistoa on tarjolla niin peruskoulu- kuin lukioikäisillekin, ja sen laadintaan on osallistunut opetusalan asiantuntijoita eri EU-maista.

Lisätietoa:
Euroopan komission lasten ja nuorten sivut

Kid's Corner banneri