Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

03.12.2012

Kieltenopetuksen hankkeita palkittiin European Label -laatuleimalla

Opetushallitus on palkinnut vuosittain myönnettävällä European Label –laatuleimalla Helsingin kaupungin perusopetuksen Viehko-hankkeen. Kunniamaininnalla palkittiin Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan Työkaluviuhka-hanke ja Espoon kaupungin koulutuskuntayhtymän Omnian READY STUDY GO AHEAD! -kielihanke.

Palkinnonjakotilaisuudessa Helsingin Säätytalolla 30.11. tunnustuksen saivat myös Vuoden kieltenopettaja ja Vuoden kieltenopiskelija.

LAATULEIMALLA PALKITTU HANKE

Helsingin kaupunki, Opetusvirasto: Helsingin Kielitivoli Viehko

Helsingin Kielitivoli Viehko koskee espanjan, italian, kiinan, ranskan, saksan, venäjän ja viron kieliä sekä niitä kieliä, joita opetetaan Helsingin kaupungin kouluissa omana äidinkielenä, kotikielenä tai ylläpitokielenä (yli 40 eri kieltä). Hankkeessa paneudutaan kielivarannon kartuttamiseen jo peruskoulussa. Hankkeen avulla tiedotetaan monipuolisen kielitaidon tärkeydestä ja herätellään vanhempia huomaamaan, että heidän lapsensa voisivat aloittaa jo alaluokilla jonkin muunkin kielen kuin englannin tai ruotsin opiskelun.

Hankkeessa on rakennettu laaja verkosto, järjestetty paljon koulutuksia ja saatu näkyvyyttä. Tapahtumat ovat olleet lapsia ja nuoria inspiroivia esityksiä siitä, miksi kieliä kannattaa opiskella. Opettajat ovat lähteneet mukaan koulun ulkopuoliseen toimintaan esimerkiksi haastattelemalla työntekijöitä yrityksissä. Ranskan ja saksan opettajat ovat tuoneet osaamistaan esille järjestämällä uudenlaisia vanhempainiltoja ja kielimaistiaisia. Yhteyshenkilö: annamari.kajasto@hel.fi

KUNNIAMAININNALLA PALKITUT HANKKEET

Keudan ammattiopisto/ Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä: Työkaluviuhkaperhe – ammatillisen koulutuksen apuväline

Työkaluviuhkaperhe on seitsemän kieltä (suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska, venäjä, viro) kattava autoalan, kiinteistöalan ja rakennusalan käytännön työkalu opiskelijoille, yrityksille ja maahanmuuttajille. Viuhka tukee monikulttuurisuutta työpaikoilla. Työkaluviuhka tarjoaa konkreettista apua luokkahuoneessa ja työmaalla. Yhteyshenkilö: kristina.tuori-nyman@keuda.fi

Omnia / Espoon kaupunki: READY STUDY GO AHEAD!

READY STUDY GO AHEAD! on turkin, espanjan, ruotsin, suomen, ranskan, saksan, italian ja viron kielillä tarjottava kieli- ja kulttuurivalmennusmateriaali. Hankkeen myötä on rakennettu kaikille avoin verkkomateriaali, joka on laaja, monikäyttöinen ja luova. Opiskelija pystyy käyttämään materiaalia myös tavoitteelliseen itsenäiseen opiskeluun. Hankkeessa yhdistyy ammatillisten aineiden ja kieltenopettajien asiantuntijuus, ja mukaan on otettu myös työnantajat sekä laaja kansainvälinen partneriverkosto.
Yhteyshenkilö: seija.heikkinen@omnia.fi

VUODEN KIELTENOPETTAJA

Vuoden kieltenopettajaksi valittiin Länsi-Porin lukion englannin, ranskan ja italian lehtori Leena Hedlund.

Leena Hedlund on tehnyt oppiainerajat ylittävää yhteistyötä muiden kuin kielten aineryhmän kanssa esimerkiksi kuvataiteen hankkeissa. Hän on kehittänyt verkko-opetusta ja tuottanut mm. verkossa opiskeltavia italian kielen opintokokonaisuuksia. Hedlund on merkittävä kansainvälisyys- ja kulttuurikasvattaja. Hän on toiminut kieltenopettajana useassa Porin seudun oppilaitoksessa.

VUODEN KIELTENOPISKELIJA

Vuoden kieltenopiskelijaksi valittiin keväällä 2012 Euran lukiosta valmistunut ylioppilas Anna Aleksandra Ahjomäki. Perusteluna on erinomainen menestys kieltenopinnoissa (A-englanti, B-ruotsi sekä lyhyt saksa, ranska ja italia).

Ensimmäiset kieltenopetuksen European Label -laatuleimat jaettiin Euroopan unionin jäsenmaissa vuonna 1998. Tänä vuonna Euroopan komissio suositteli kaikkia jäsenmaita koskeviksi painoalueiksi kielenoppimista uusissa oppimisympäristöissä sekä monikielistä luokkahuonetta. Kansallisena teemana Suomessa oli kieliohjelman monipuolistaminen.

Lisätietoja Opetushallituksessa:
Opetusneuvos Anu Halvari, puh 029 533 1277
Opetusneuvos Paula Mattila, puh. 029 533 1144
Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta, puh. 029 533 1148

Vuoden kieltenopettaja Leena Hedlund: leena.hedlund@pori.cedunet.fi
Vuoden kieltenopiskelija Anna Ahjomäki: anna.ahjomaki@gmail.com