Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

24.02.2017

Kommentoi avaintaitosuositusta 19.5. mennessä

Nyt voit vaikuttaa vastaamalla kyselyyn! Suositukset ovat vuonna 2006 annetussa suosituksessa kahdeksasta avaintaidosta, jotka ovat osaamiseen perustuvassa yhteiskunnassa ensiarvoisen tärkeitä kaikille. Suositukset on tarkoitettu EU-maiden strategioihin ja Euroopan komissio käyttää niitä indikaattoreina ohjelmissaan. Avaintaidot ovat:

1) viestintä äidinkielellä;

2) viestintä vierailla kielillä;

3) matemaattinen osaaminen ja perusosaaminen luonnontieteiden ja tekniikan aloilla;

4) digitaaliset taidot;

5) oppimistaidot;

6) sosiaaliset ja kansalaistaidot;

7) aloitekyky ja yrittäjyys; ja

8) tietoisuus kulttuurista ja kulttuurin ilmaisumuodot.

Kysely koostuu 27 kysymyksestä ja siinä on myös mahdollisuus antaa vapaamuotoinen kannanotto (max. 2 sivua).