Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

24.10.2011

Koulujen välinen pohjoismainen yhteistyö saa nostetta

Markku Linnan syksyllä ilmestyneessä selvityksessä esitetään monia keinoja koulujen pohjoismaisen yhteistyön kehittämiselle ja tuodaan esille yhteistyön tuomia hyötyjä. Selvityksessä ehdotetaan mm. kansallista strategiaa koulualan pohjoismaiselle yhteistyölle, tiiviimpää yhteistyötä pohjoismaista kouluyhteistyötä tukevien toimijoiden välille sekä enemmän vastavuoroisuutta eli ruotsalaisten kiinnostuksen lisäämistä Suomeen suuntautuviin oppilas- ja opettajavaihtoihin.

Selvityksestä ilmenee, että kouluilla on runsaasti mahdollisuuksia pohjoismaiselle yhteistyölle. Se on myös ollut tuloksellista ja edistänyt pohjoismaista yhteenkuuluvuutta. Ongelmana on ollut tiedon pirstaleisuus ja vaikeus hahmottaa toiminnan kokonaisuutta. Selvitysmies Markku Linna ehdottaakin yhtenäisempää tiedotusta ja tiiviimpää yhteistyötä Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, CIMOn, Pohjola-Nordenin, Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen, Pohjoismaiden Suomen instituutin Nifinin, Svenska kulturfondenin ja Suomen Tukholman instituutin kanssa.


Lue lisää:

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen, Markku Linna, 2011 (pdf)