Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

10.04.2014

Koulut innokkaita kehittämään henkilöstönsä ammattitaitoa Euroopassa

Suomalaiset koulut ottivat innokkaasti vastaan EU:n tarjoaman uuden Erasmus+ -ohjelman tukimahdollisuuden yleissivistävän koulutuksen opetushenkilöstön kansainväliseen täydennyskoulutukseen. Maaliskuussa päättyneellä hakukierroksella hakemuksensa lähetti 175 koulua, ja tukea ollaan hakemassa yli 2.2 miljoonaa euroa yhteensä noin 1.200 henkilön koulutukseen.

Keskimäärin koulut hakevat tukea 6,8 täydennyskoulutusjaksoon; pienimmillään tukea haetaan yhdelle henkilölle ja laajimmillaan 34 henkilölle. CIMOn vastaanottamien sähköisten hakemusten perusteella koulut ovat alueellisesti hyvin tietoisia uudesta ohjelmasta, sillä hakemuksia on tullut kattavasti ympäri Suomea.

Koulut hakevat tarpeisiinsa vastaavaa koulutusta 1 tai 2 vuoden hankeajalle useisiin eri oppiaineisiin yleissivistävän koulutuksen alalla päiväkodeissa, esi- ja peruskouluissa ja lukioissa. Tuensaamisen perusteena on hakemuksessa perusteltu koulun tarve ja koulun suunnitelmat täydennyskoulutuksen täytäntöönpanoon. Koulun tarpeen painotus näkyy hakemuksissa myös niin, että lomakkeessa ei vaadita nimeämään koulutukseen meneviä opettajia eikä myöskään tietoja täydennyskoulutuskurssista tai job shadowing –kohdekoulusta. Tukirahoitus antaa koululle todellisia keinoja toteuttaa opetussuunnitelman oppimistavoitteita vahvistamalla opetushenkilökuntansa ammattitaitoa.

Euroopan-laajuista haastetta hakemuksenteossa aiheutti se, että kaikilla Erasmus+ -ohjelman sektoreilla oli käytössä sama hakuaika ja -järjestelmä kaikissa ohjelmaan osallistuvissa maissa. Tuhansien hakemusten paineessa uusi hakujärjestelmä ruuhkautui niin pahoin, että EU:n komissio jatkoi hakuaikaa viikolla. Jatketun hakuajan ansiosta ruuhka saatiin purettua ja järjestelmä toimi lopulta hyvin.

Kaikki hakijat ovat jo saaneet CIMOsta hakemuksensa vastaanottovahvistuksen. Hakemukset ovat nyt laatuarvioinnissa, jolloin hakemukset pisteytetään hakuoppaassa ilmoitettujen kriteerien perusteella. Tulokset on luvattu hakijoille toukokuun loppuun mennessä. Jaettavaa EU:n tukea on lähes 700.000 euroa, jonka lisäksi tullee jaettavaksi myöhemmin tarkentuva euromäärä OKM:stä saatavaa koulujen kansainvälistämistukea.

Jos koulunne on kiinnostunut tästä tukimahdollisuudesta, niin seuraava hakuaika päättyy alkuvuodesta ensi vuonna. Tarkempaa tietoa tulevasta hausta ja myös hakuinfoja on luvassa syksyllä verkkosivullamme www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/yleissivistavalle_koulutukselle/avaintoimi_1_liikkuvuus/hakijalle .


(SS/8.4.2014)