Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

09.12.2010

Opetushallitus palkitsi ansiokasta kieltenopetusta,
vuoden kieltenopettajan ja -opiskelijan


Opetushallitus on myöntänyt yhden kieltenopetuksen eurooppalaisen laatuleiman ja kaksi kunniamainintaa innovatiivisille kieltenopetushankkeille.

Laatuleiman saivat Meilahden ala-asteen koulu ja Meilahden yläasteen koulu Helsingistä.

Kunniamaininnan saivat Raision lukio ja Kuopion kaupungin koulutuspalvelukeskus.

Vuoden kieltenopettajana palkittiin Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion englannin opettaja, lehtori Anne Ontero ja vuoden kieltenopiskelijana ylioppilas Ida-Emilia Mäkipää Tampereen klassillisesta lukiosta. Opetusneuvos Ritva Järvinen Opetushallituksesta jakoi palkinnot Helsingin Säätytalossa keskiviikkona.

”Palkitsemme sellaisia oppilaitoksia, joissa kielitarjontaa on voitu monipuolistaa. Pyrimme tukemaan hankkeita, joissa on kehitetty luovia tapoja tarjota erityisesti vähemmän opiskeltuja kieliä. Viime vuosina Suomessa kielitarjonta on kaventunut ja oppilaiden sekä opiskelijoiden kielivalinnat ovat vähentyneet”, opetusneuvos Ritva Järvinen totesi.

Euroopan unioni on kehittänyt kieltenopetuksen tehostamiseksi kieltenopetuksen eurooppalaisen laatuleiman, European Label. Sen tavoitteena on korostaa kielitaidon ja kieltenopiskelun merkitystä.

Vuoden 2010 painoalueita ovat kielten oppiminen yhteisössä, kielet työelämässä sekä kieliohjelman monipuolistaminen. Laatuleimakilpailu järjestettiin kolmannentoista kerran.

Lisätietoa: European Label

European Label -juryn puheenjohtaja, opetusneuvos Kalevi Pohjala, puh. 040 348 7212 ja
juryn sihteeri, ylitarkastaja Hannele Louekoski, puh. 040 348 7150