Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

12.03.2012

Yhteistyössä kohti parempaa koulua

Toisen asteen koulutuksen FinAl -hankkeen osallistujia vieraili Kanadassa

Suomen ja Kanadan Albertan välisen toisen asteen koulutuksen FinAl-yhteistyöhankkeen suomalaisten oppilaitosten edustajat vierailivat Albertassa 4.-10.2.2012. Vierailuun osallistui opiskelijoita, rehtoreita ja opettajia kaikista verkoston oppilaitoksista.
Verkostohankkeen tavoitteena on mm. kehittää koulun johtamista kaikilla tasoilla ja lisätä oppilaiden osallisuutta – löytää uusia tapoja tehdä vielä parempi koulu kaikille opiskelijoille. CIMOn ja Opetushallituksen yhteistyössä rahoittama verkostohanke on käynnistynyt vuonna 2011.

Hankkeen teemat esillä työpajoissa

Viikon aikana suomalaiset vierailivat yhteistyökouluissa ja osallistuivat seminaariin ja työpajoihin työskennellen yhdessä albertalaisten kumppaneiden kanssa hankkeen keskeisten teemojen parissa. Oppilaitoksen ja oppimisen kehittämistä tarkastellaan hankkeessa kolmella tasolla: hallinto ja koulun johtaminen, opettajuus ja opettaminen sekä opiskelijan näkökulma. Opiskelijat, opettajat ja rehtorit valmistelivat pecha kucha –menetelmällä esitykset, joissa syvennyttiin hankkeen teemoihin: mm. miten kehittää koulun johtamista, parantaa yhteisöllisyyttä ja lisätä opiskelijoiden osallisuutta, miten saada opiskelijoiden ääni paremmin kuulluksi ja kehittää oikeudenmukaista arviointia. Osallistujat kiittelivät erinomaisesti toimivaa yhteistyötä ja hyödyllistä ohjelmaa vierailun aikana.

Uusia näkökulmia oman koulun kehittämiseen

Olli-Jukka Jokisaari, filosofian ja psykologian lehtori Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiosta, vieraili ensimmäistä kertaa Albertassa hankkeen yhteistyöoppilaitoksissa.
- Final-hanke on otettu positiivisesti vastaan, ja opettajien suhtautuminen omassa oppilaitoksessa on ollut myönteistä. Hankkeen käynnistymisen myötä on keskusteltu enemmän siitä millainen on hyvä koulu ja mihin suuntaan koulua tulisi kehittää.

Jean Stiles toimii rehtorina 2400 opiskelijan Jasper Place High Schoolissa Edmontonissa ja on yksi hankkeen koordinaattoreista Albertassa.
-Yhteistyö suomalaisten kanssa on antanut mahdollisuuden tarkastella oman koulun toimintaa uudesta näkökulmasta, keskustella miten luoda paras koulu kaikille opiskelijoille. Viime kädessä tärkeintä on kuitenkin, että välitämme nuorista. Tämän vierailun aikana on ollut hienoa nähdä jo ystäviksi tulleita kumppaneita Suomesta. Haastavat työskentelymenetelmät ja syvälliset keskustelut ovat tuoneet uusia näkökulmia koulun kehittämiseen. Opiskelijoiden mukaan saaminen on ollut tärkeää, ja toivottavasti tämä hanke luo niin vahvat suhteet että yhteistyö jatkuu suunnitellun kolmen vuoden jälkeenkin.

Riikka Lindroos, Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion rehtori, vastaa hankkeen koordinoinnista Suomessa.
- Oppilaitoksemme on suuri, ja meillä on lähes 700 opiskelijaa ja esimerkiksi 9 matematiikan opettajaa. Tällöin on tärkeää miettiä, miten luoda yhteisiä käytänteitä vaikkapa arvioinnin suhteen. Yhteistyö kanadalaisten kanssa on lisännyt keskustelua myös oman oppilaitoksen tasolla ja auttanut huomaamaan ja tarkastelemaan, mitä omassa koulussa tehdään hyvin ja mitä halutaan muuttaa.

Avoimuudessa on suomalaisilla opittavaa

Miikka Kortelainen opiskelee lähihoitajaksi Kainuun ammattiopistossa ja oli mukana opiskelijavierailulla.
- Iso anti on ollut, että vierailun aikana on päässyt käyttämään englantia ja kehittämään omaa kielitaitoa. Paljon uutta ja erilaista on nähty ja lisää tietoutta tullut. Ehkä löytyy Suomessakin sovellettavia juttuja, kunhan kaikkea nähtyä on sulatellut hieman.

Samassa oppilaitoksessa eläintenhoitajaksi opiskeleva ja Kajaanin lukiossa kaksoistutkintoa suorittava Sinikka Moilanen pohtii, että kanadalaisten ystävällisyydessä ja avoimuudessa olisi suomalaisilla opittavaa, ja ainakin osan siitä voisi tuoda Suomenkin kouluihin. Suomessa taas toimii pienempien toimipaikkojen takia hyvin opiskelijoiden ja opettajien kommunikaatio – paremmin ehkä kuin isoissa kanadalaisissa oppilaitoksissa.

Suomesta mukana seitsemän oppilaitosta

Suomesta FinAl-verkostossa on mukana viisi lukiota ja kaksi ammatillista oppilaitosta: Seinäjoen lukio, Kiteen lukio, Valkeakosken lukio, Turun suomalaisen yhteiskoulun lukio, Vasa Övningsskola, Kainuun ammattiopisto ja Turun ammattiopisto. Albertassa yhteistyökoulut ovat Jasper Place High School ja McNally High School Edmontonissa, Centennial High School Calgaryssa, Crowsnest Pass Consolidated High School sekä Grande Prairie Composite High School.

Kehittämistyö ja projektit jatkuvat

FinAl-verkostohankkeen kehittämistyö ja oppilaitosten yhteiset projektit jatkuvat. Oppilaitostason yhteistyön ja liikkuvuuden lisäksi hankkeessa tuetaan Alberta Teachers’ Associationin rahoituksella tutkimusta, jonka avulla on tarkoitus saada uutta tietoa, miten kansainvälinen verkostoyhteistyö voi tukea koulun kehittämistä sekä opiskelijoiden, opettajien että hallinnon näkökulmasta. CIMO järjestää yhteistyössä Opetushallituksen kanssa hankkeen kutsuseminaarin toukokuussa 2012.Teksti ja kuva: Riikka Vuorela, CIMO