Aktuellt


Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen. Foto: UKM/ Katarina Koch

30 år av Erasmus

Det 30-åriga Erasmus-programmet firades 8.5.2017 i Musikhuset Jubileet till ära offentliggjorde undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen tio teser om internationalism och mobilitet.

– Erasmus+ öppnar vyer. Programmet bidrar till internationalism och främjar Europeiska unionens värden – respekt för människovärdet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och mänskliga rättigheter, sade undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen under festen.

Upp till 234 000 finländska studerande på olika utbildningsstadier, lärare, ungdomsarbetare och europeiska volontärer har deltagit i programmet Erasmus+ och föregående program som finansierats av EU sedan 1992. I hela Europa har programmen gagnat nio miljoner människor. Under 2016 beviljade programmet Erasmus+ stöd för 18 825 deltagare i Finland.

Tio teser om internationalisering och mobilitet kan läsas på nätet.

Utbytesperioden stöder karriärutvecklingen

De två tidigare Erasmus-studerandena Heikki Aittokoski och Tiina Tissari talade på evenemanget i Musikhuset och berättade om vilka positiva effekter utbytesperioderna haft på arbetslivet. Utbytesåret hade en tydlig effekt på Aittokoskis karriär under ett avgörande ögonblick:

– Fem år efter utbytesåret i Tyskland blev jag stationerad som utrikeskorrespondent i Berlin. Då var jag den enda journalisten på Helsingin Sanomat som kunde tillräckligt med tyska. Senare fick jag höra av chefen att de tog en liten risk, men språkkunskaperna var avgörande. Senare har Aittokoski skrivit om Tyskland i sina böcker.

Utbyteserfarenheten gav Tissari, som är verkställande direktör för ett klädföretag som är etablerat på den internationella marknaden, mod att försöka och tro på sina egna förmågor.

– Det här kändes mycket bra, eftersom jag sedan tidigare hade en misslyckad erfarenhet av en utlandsvistelse. Jag hade redan återvänt en gång på grund av hemlängtan, berättade Tissari.

Enligt utredningar som genomförts av Europeiska kommissionen har Erasmus sysselsättande effekter. Av arbetsgivare anser 75 procent att deltagandet i den europeiska volontärtjänsten (EVS) är en fördel vid arbetssökning. En central observation i utredningen Piilotettu osaaminen (Den dolda kompetensen) som genomfördes 2013 av CIMO och tankesmedjan Demos Helsinki var att internationalism utvecklar färdigheter som arbetslivet förutsätter, såsom uthållighet, produktivitet och nyfikenhet.

Erasmus har utvecklat den finländska utbildningen

Mikko Nupponen från Utbildningsstyrelsen lyfte fram exempel på Erasmus effekter i det avslutande inlägget.

– EU-programmen har bidragit mycket till internationaliseringen av den finländska utbildningen. Utländska utbytesstuderande i finländska högskolor har ökat antalet engelskspråkiga program i läroanstalter. Föräldrarna har lagt märke till att internationella perioder för lärare har ökat skolans utvecklingsverksamhet.

När man talar om internationalism tänker man ofta bara på utlandsperioder. Med programmet Erasmus+ finansieras närmare 50 procent av all internationell verksamhet i läroanstalterna. Under 2016 beviljades finansiering också till 539 projekt som syftar till att utveckla strategisk verksamhet och partnerskap mellan institutioner.

Erasmus+ är Europeiska unionens utbildnings-, ungdoms- och idrottsprogram för åren 2014–2020. Under den perioden kan över 4 miljoner unga, studerande och vuxna utbilda sig, studera, praktisera eller volontärarbeta utomlands med stöd från programmet. Därtill ger Erasmus+ över 125 000 läroinrättningar och organisationer möjlighet till europeiskt samarbete med sina internationella partner.

Ytterligare information

Undervisnings- och kulturministeriets nyheter

Europeiska kommissionens nyheter om kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011