Aktuellt

Ansökningstiden har öppnats för det etablerade Nordic Master -programmet

Programmet Nordic Master stöder nordiska universitets gemensamma magisterprogram som kan ta emot studerande från hela världen. Stöd beviljas till högst fyra gemensamma program och högst 1,5 miljoner danska kronor per program. Ansökningstiden går ut 16.9.2015.

Av de fyra finansierade magisterprogram ska två program passa in i fördefinierade teman som är välfärd och grön växt.

Nordic Master -programmet som finansieras av Nordiska ministerrådet piloterades under 2007–2014 och etablerades i sin nya utformning i början av 2015. Med programmet strävar ministerrådet efter att främja attraktionskraften av högre utbildning i Norden speciellt genom att locka internationella, begåvade studerande till området.

CIMO ansvarar för Nordic Master -programmets administration, dvs. tar emot högskolornas ansökningar, fattar beslut om bevillningar och ansvarar för uppföljningen av magisterprogrammen som har fått stöd från programmet.

Läs mera


Om Nordic Master -programmet (på engelska)

Undervisnings- och kulturministeriets nyheter

Europeiska kommissionens nyheter om kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011