Aktuellt

Brexit har ingen omedelbar inverkan på Erasmus+-samarbetet eller på studerandes situation

Såväl Europeiska kommissionen som de brittiska myndigheterna har informerat om den brittiska folkomröstningens effekter på genomförandet av programmet Erasmus+ och på EU-studerandes situation. Budskapet är tydligt: tills vidare fortsätter allt som förut.

Kommissionen konstaterar i sitt meddelande att EU:s lagar och förordningar gäller Storbritannien så länge landet är medlem i EU.

De brittiska myndigheterna intygar att resultatet från folkomröstningen inte har någon omedelbar inverkan på situationen för britter som bor i Europa eller på EU-medborgare som bor i Storbritannien. Det här gäller också studerande.

Enligt myndigheterna och även Storbritanniens nationella Erasmus+-kontor påverkar folkomröstningens resultat inte pågående projekt inom Erasmus+. Också nya projekt kan förberedas normalt för ansökningsomgångarna i år och 2017.

Storbritannien och Europeiska kommissionen kommer att förhandla om hur utbildningssamarbetet ska fortsätta. Exempelvis Storbritanniens fortsatta deltagande i programmet Erasmus+ beror på vad kommissionen och britterna avtalar i förhandlingarna.

Storbritannien är ett viktigt målland för studentmobilitet från Finland

FPA:s statistik visar att Storbritannien är det populäraste studielandet för finländare som avlägger examen vid utländsk högskola. De senaste siffrorna gäller läsåret 2014–2015 och då fanns det 1 914 finländska examensstuderande på de brittiska universiteten. Totalt studerade 7 154 finländare vid utländska universitet, det vill säga att en fjärdedel av alla studerande valde Storbritannien.

Landet är också populärt för kortare studieperioder: studentutbyte, praktik och arbetsinlärning. År 2015 var 405 yrkesstuderande och 622 högskolestuderande där på en utlandsperiod. Storbritannien är det femte populäraste mållandet för yrkesstuderande och de tredje populäraste för högskolestuderande. Det totala antalet utlandsperioder var 6 225 bland yrkesstuderande och 10 139 bland högskolestuderande.

I praktiken genomförs majoriteten av utlandsperioderna inom projekt finansierade av programmet Erasmus+. Programmets andel inom högre utbildning är 54 % och inom yrkesutbildningen 59 %. För studerande som kommer till Finland spelar EU-programmen en ännu större roll: av inkommande högskolestuderande deltar 71 % i dem och av inkommande yrkesstuderande 72 %.

Andra webbplatser

Europeiska kommissionens meddelande: British participation in Erasmus+

British Government Statement on higher education and research following the EU referendum

Erasmusplus.uk: EU Referendum update

Undervisnings- och kulturministeriets nyheter

Europeiska kommissionens nyheter om kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011