Aktuellt

Bild: Tiina Lehmusvaara

CIMO informerade om studier i Sverige

CIMO arrangerade 17.3. ett infomöte om studier i Sverige, som lockade ett trettiotal ungdomar till informationstjänsten Tietosilta för att få praktiska tips om att ansöka studieplats. Ämnet är aktuellt just nu, för den gemensamma ansökningstiden till svenska högskolor pågår till mitten av april.

I evenemanget deltog också Sverigefinska riksförbundet, Hallå Norden och Pohjola-Nordens ungdomsförbund.

CIMO arrangerar årligen ett tiotal evenemang om studier eller praktik i olika länder; i vår står ännu bl.a. studier i Estland och Tyskland i tur. Dessutom deltar CIMO exempelvis i april i ett evenemang i Åbo, som handlar om studier utomlands överlag.

Evenemangen arrangeras tillsammans med olika länders ambassader, kulturinstitut och andra instanser som informerar om studier. Oftast deltar också personer som har studerat i landet för att berätta om sina egna erfarenheter.

Beroende på ämnet har mötena lockat 10–80 deltagare. I fjol var de populäraste evenemangen infomötena om studier i Storbritannien och om internationell praktik samt minimässan om studier utomlands. Totalt deltog nästan 400 personer i evenemangen som arrangerades på Tietosilta.

Tietosilta får också besök av grupper, vanligen skolklasser ledda av en studiehandledare intresserad av internationalisering. Under 2010 gjordes 10 besök och i dem deltog nästan 200 gäster.

Den pågående ansökningstiden i Sverige har också synts i CIMOs övriga informationstjänster som svarar på frågor från personer intresserade av ämnet och delar ut ansökningskataloger. CIMOs och Fulbright Centers gemensamma Tietosilta är öppen tre dagar i veckan. Därtill ger webbplatsen Maailmalle.net samt telefon- och e-postrådgivningen information till dem som inte kan besöka oss personligen.

Se också

Maailmalle.net

Suuntana Ruotsi -guiden

(23.3.2011/TL)

Undervisnings- och kulturministeriets nyheter

Europeiska kommissionens nyheter om kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011