Aktuellt

Europeiska ungdomsveckan är tillbaka!

Europeiska ungdomsveckan hålls 26.5–2.6.2013. Temat under veckan är att främja ungdomars delaktighet och aktiva medborgarskap.

Målet är att göra EU:s ungdomspolitik känd och dessutom fira att EU:s ungdomsprogram under 25 års tid har erbjudit europeiska ungdomar möjligheter till internationalisering. Under veckan påminner man även om valet av ledamöter till Europaparlamentet. Europeiska ungdomsveckan har arrangerats vartannat år sedan 2005.

Pris delas ut till de bästa projekten på ungdomsområdet i Bryssel

Under huvudevenemanget för ungdomsveckan som arrangeras i Bryssel den 31 maj 2013 delas det ut pris till de bästa Youth in Action-projekten mellan åren 2007 och 2012 i tre olika kategorier. Tre aktörer från Finland och deras projekt, som har bidragit till att främja ungdomars delaktighet och aktiva medborgarskap, har nominerats till ungdomsveckan.

Finlands kandidater är European Friendship – East Meets West/Aar Social Development Association (kategori: aktiv europé), Living Bridges/Ålands fredsinstitut (kategori: kritisk europé) samt Youth and Forests/Finlands naturskyddsförbund (kategori: ansvarsfull europé).

I European Friendship – East Meets West-projektet (genomfördes 2009) undersöktes medborgarskap och man jämförde väst- och östeuropeiska ungdomars relation till och perspektiv på Europeiska unionen. Living Bridges-projektet (genomfördes 2009) undersökte interkulturell dialog och lösning av konflikter ur ett kvinnligt perspektiv. Youth and Forests -projektet (genomfördes 2008) hade som mål att fundera över ungdomars möjlighet att delta i främjandet av en hållbar användning av skogarna och bevarandet av naturresurserna.

CIMO bjuder in till ungdomsveckan – Världen är allas!

I Finland firas Europeiska ungdomsveckan genom evenemang som ungdomarna anordnar själva. CIMO bjuder in personer som arbetar med ungdomar och ungdomar till att anordna lokala Världen är allas-evenemang som främjar tolerans och överskrider kulturgränserna. Man kan söka stöd från Youth in Action-programmet för att arrangera evenemang.

Under förra Europeiska ungdomsveckan år 2011 anordnades det över 20 evenemang mot rasism och främlingsfientlighet på olika platser i Finland.

Läs mer:
www.cimo.fi/program/yia/ungdomsveckan_2013

Undervisnings- och kulturministeriets nyheter

Europeiska kommissionens nyheter om kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011