Aktuellt

Kuva: Marco Fernandez

Bild: Marco Fernandez

Europeiska volontärtjänsten fyller jämna år #EVS20

Europeiska volontärtjänsten EVS firar i år sitt 20:e verksamhetsår. Vi bjuder in aktörer inom ungdomssektorn och alla EVS-vänner i hela Finland att fira jubileumsåret tillsammans med oss!

Inom ramen för jubileumsåret arrangeras i hela Europa kampanjen #EVS20 för att sprida ordet om programmets möjligheter. Kampanjen #EVS20 har som mål att göra tjänsten ännu mer öppen för alla ungdomar oavsett bakgrund eller utbildning. Kampanjen betonar att volontärarbete ger unga nya erfarenheter, färdigheter och möjligheter att påverka såväl sitt eget som andras liv. Kampanjens budskap i hela Europa är att EVS ger deltagande organisationer och unga volontärer ett verkligt mervärde.

Hur kan jag delta i kampanjen?

Det går att delta genom att arrangera evenemang där Europeisk volontärtjänst presenteras. Evenemangens innehåll är helt fritt och arrangörerna får använda sin fantasi vid planeringen. Det viktigaste är att man får information om Europeisk volontärtjänst på evenemanget. Målgruppen kan vara unga, beslutsfattare eller organisationer som kan skicka ut eller ta emot unga volontärer.

Det har producerats en bred uppsättning marknadsförings- och kommunikationsmaterial till stöd för att arrangera evenemang. På CIMOs EVS20-webbplats finns bland annat jubileumsårets logotyp samt anvisningar för att beställa och använda materialet.

Organisationer och volontärer runt om i Europa deltar i kampanjen. Vi hoppas att evenemangen och volontärtjänsten ska synas också på sociala medier, så bilder, kommentarer och andra postningar är mycket välkomna!

Hashtaggarna för sociala medier är:

#EVS20
#100uuttakokemusta
#100newexperiences.

Årets huvudevenemang

CIMO arrangerar tillsammans med sina samarbetspartner regionala #EVS20-evenemang. Orter och datum för evenemangen är Karleby 9.5, Helsingfors 17.5, Kuopio 19.5 och Rovaniemi 6.9. Närmare information om evenemangen får du på CIMOs webbplats.

I Finland kulminerar jubileumsåret i ett festseminarium som arrangeras 27-28.10.2016 i Helsingfors. Närmare information kommer senare, men skriv redan nu in tidpunkten i kalendern!

Vad är EVS?

Europeisk volontärtjänst (EVS) ingår i programmet Erasmus+. Via tjänsten kan 17–30-åriga unga utföra volontärarbete på olika håll i och utanför Europa, och tjänsten stöder organisationer i att erbjuda möjligheter till volontärarbete.

Via EVS, som grundades av Europeiska kommissionen 1996, har hittills 100 000 ungdomar rest ut som volontärer. EVS-volontärerna har gjort en insats för barn, unga och äldre, skyddat miljön och arbetat vid kulturevenemang och för många andra värdefulla saker.

Närmare information:

Undervisnings- och kulturministeriets nyheter

Europeiska kommissionens nyheter om kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011