Aktuellt

Bild: Vladimir Mayorov

Bilder: Vladimir Mayorov

Finsk-ryskt högskolesamarbete har långa traditioner

Samarbetsseminariet för högskolor från Finland och Rysslands arrangerades i februari för tionde gången. Det första seminariet hölls för 20 år sedan i Helsingfors. Så småningom etablerades praxis att arrangera ett samarbetsseminarium med två års intervaller, turvis i Finland och i S:t Petersburg.

Rektor för S:t Petersburg ekonomiska universitet (UNECON) och ordförande för nordvästra Rysslands vice rektorsförening Igor Maximtsev och CIMOs direktör Samu Seitsalo framförde seminariets välkomsthälsning. Maximtsev blickade tillbaka på samarbetets olika faser och tackade sina finländska kolleger varmt.

”Det kommer flest utländska examensstuderande till högskolor i Finland från Ryssland. Av våra drygt 20 000 utländska examensstuderande år 2014 var så många som över 3 000 ryska”, konstaterade Seitsalo.

De yngre generationerna är mer intresserade av Ryssland än vad vi i tiden var”, sa Raimo Valo, verksamhetsledare för kontoret East Office. Timo Sivonen representerade alumnerna och enligt honom är det inte mer märkvärdigt att locka finska studerande till Ryssland än vilken marknadsföring som helst – förutsatt att produkten fungerar.

Inlägg under hela seminariet betonadebehovet att öka samarbetet mellan högskolorna och arbetslivet. Det konstaterades att det vore viktigt för företag att ha strategiskt samarbete med högskolorna och å andra sidan framfördes önskemål att högskolorna bättre borde beakta arbetslivets behov. Det är viktigt att lärarna vid högskolor håller sig uppdaterade om vad som händer i företagsvärlden, och vice versa. På evenemanget presenterades Demos Helsinkis och CIMOs utredning Piilotettu osaaminen som väckte stort intresse bland de ryska deltagarna.

”Utbildning har redan länge fungerat som enbrobyggare mellan Finland och Ryssland”, framhöll Raimo Valo. ”Behovet av Rysslandsexpertis har inte försvunnit någonstans. Finska företag har fortsättningsvis verksamhet i Ryssland. Samarbetet upphör inte på grund av ekonomiska konjunkturer eller politiska förändringar – det skulle kräva långvariga insatser att på nytt uppnå samma position.”

Bild: Vladimir Mayorov

Bild: Igor Maximtsev, rektor för S:t Petersburgs ekonomiska universitet (UNECON) och ordförande för nordvästra Rysslands vice rektorsförening, och Outi Savonlahti, direktör för internationella ärenden vid Östra Finlands universitet.

Många av deltagarna har haft ömsesidigt samarbete i närmare tjugo år. De goda relationerna avspeglades också i den varma stämningen på kvällstillställningen.

En av seminariets höjdpunkter var utdelningen av priser till personer som varit aktiva länge inom högskolesamarbetet mellan Finland och Ryssland. Minnen från åren som gått, till exempel direktören för internationella ärenden vid Östra Finlands universitet Outi Savonlahtis berättelse om en åktur med häst och kärra i Petroskoj var trevliga att höra. CIMOs långvariga Rysslandskännare Asta Hämäläinen, som nyligen gått i pension, fick också den uppmärksamhet hon förtjänar då många hade skickat videohälsningar till henne.

”I Ryssland upplevs Finland som en pålitlig partner med vilken samarbetet håller hög kvalitet. Därför önskar man också öka mobiliteten och projektsamarbetet”, konstaterade biträdande direktören för Rysslands nationella Erasmus+-kontorAnna Muravjova i sitt inlägg. Avslutningsvis kan man inte annat än hålla med det som direktören för internationella ärenden vid Jyväskylä universitet Tuija Koponen konstaterade: ”Oavsett politiska och ekonomiska utmaningar är högskolesamarbetet mellan våra länder nu speciellt viktigt.”

Se också

Seminariets inlägg på engelska och ryska (pdf)

[15.3.2016 | Jaana Mutanen, Outi Jäppinen och CIMOs övriga team för Rysslandsseminariet]

Undervisnings- och kulturministeriets nyheter

Europeiska kommissionens nyheter om kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011