Aktuellt

Fyra Nordic Master -program finansieras i 2015 utlysningen

Fyra nya Nordic Master gemensamma masterprogram har fått stöd från Nordiska ministerrådets Nordic Master program. Tammerfors universitet från Finland är med i två av programmen.

I det nya programmets första utlysning deltog sju konsortier med universitet från alla Nordiska länder. De valda gemensamma masterprogrammen kan få upp till 1,5 miljoner danska kronor (c. 200 000 euro) var.

De godkända Nordic Master programmen 2015 är:

  • Nordic Master in Social Work and Welfare (coordinating university: University of Stavanger, partner universities: Aalborg University and Umeå University)
  • Nordic Master Programme in Innovative Governance and Public Management (coordinating university: University of Tampere, partner universities University of Agder and KTH School of Education and Communication in Engineering Science)
  • Nordic Urban Planning Studies (coordinating university: Roskilde University, partner universities: Malmö University and University of Tromsø)
  • Nordic Master programme in Innovation and Development (coordinating university: Aalborg University, partner universities: University of Oslo, Lund University and University of Tampere)

Tematiska prioriteter i 2015

I utlysningen 2015 stödde Nordiska ministerrådet två program med ett särskilt prioriterat tema. Nordic Master In Social Work and Welfare stöddes under temat Välfärd och Nordic Master in Innovation and Development under temat Grön växt.

Det nya programmet administreras av CIMO

Nordiska ministerrådet valde CIMO till programadministratör för åren 2015-2018. Det planeras utlysningar varje år och nästa går av stapeln på våren 2016.

Läs mera:
Nordic Master

(23.12.2015 /KL)

Undervisnings- och kulturministeriets nyheter

Europeiska kommissionens nyheter om kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011